By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 8, 25. 2., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 10, 15. 12. 1945, s. 4
Annotation: Reakce na recenzi Seifertovy Přilby hlíny od J. Janů (Svobodné noviny, 1. 12. 1945), který zde vysvětluje název sbírky odkazem na Jiráskovy Staré...
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 1, 9. 1., s. 3
Annotation: Ukázka dokladů o útocích marxistické kritiky na J. Grossmana ze sborníku Generace 45, který připravují redaktoři Mladé fronty z let 1945-1950.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 2, 23. 1., s. 7
Annotation: Úvaha o možnosti objektivního zhodnocení literatury, v druhé části pokračování ve sporu s J. Macháčkem (Tvar 8, 1997, č. 1, s. 2), tentokrát...
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 5, 5. 2., s. 1, 3
Annotation: Polemika s jeho článkem (hojně citovaným) Žádný Fénix z českého popela, Česká literatura nezvládla připojení k Evropě (Frankfurter Allgemeine...
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 3, 6. 2., s. 1, 4
Annotation: Úvaha.
Article
7
8
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 3, 6. 2., s. 16-17
Annotation: Polemika mezinárodního PEN klubu s přetištěným článkem J. Holého (Kritická příloha Revolver Revue č. 2), v němž J. Holý kritizoval knihu...
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 7, 19. 2., s. 2
Annotation: Polemika s článkem, v němž P. Kohout dokládá svůj spor s redakcí FAZ, zejména s kritikem H. - P. Riesem a jeho hodnocením nové české literatury.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 11, 19. 3., s. 8
Annotation: Polemika s článkem H. - P. Rieseho Kein Phönix aus der Böhmischen Asche (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28. 12. 1996) a jeho hodnocením české literatury...
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 6, 20. 3., s. 11
Annotation: Glosa o zániku rubriky Kritický metr týdeníku Nové knihy, v níž literární kritici hodnotili knižní novinky; rubrika bez komentáře zanikla...
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 13, 2. 4., s. 7
Annotation: Ředitelka nakladatelství Albatros o neexistenci kritiky literatury pro děti.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 6, 1997, č. 7, 1. 4., s. 1
Annotation: Příspěvek do diskuse o potřebnosti či naopak zbytečnosti umělecké kritiky; zejména polemika s názorem I. Klímy, jenž se postavil za "kritiky...
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 91, 13. 4., s. 4
Annotation: Recenze (bez uvedení jmen editorů výborů).
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [1], 1957, č. 5, 31. 1., s. 5
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [2], 1958, č. 12, 20. 3., s. 4
Annotation: Jedná se o spory týkající se interpretace Halasova díla a kritických prací J. Hájka.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [2], 1958, č. 12, 20. 3., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 23, 27. 1., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [2], 1958, č. 5, 30. 1., s. 3
Annotation: Kritika proměnlivosti názorů J. Hájka ilustrována na příkladu jeho posledních knih.
Article