By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 6, 19. 10. 1945, s. 5
Annotation: Glosa o nemožnosti mluvit o složitých věcech, jako jsou literární díla, jednoduše a srozumitelně pro každého, míněná jako obhajoba lierárních...
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 1, 9. 1., s. 7
Annotation: Rozbor díla.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 1, 9. 1., s. 13
Annotation: Úvaha o obtížnosti pohledu na českou poválečnou literaturu prostřednictvím pojmu "literární generace".
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 2, 23. 1., s. 7
Annotation: Úvaha o možnosti objektivního zhodnocení literatury, v druhé části pokračování ve sporu s J. Macháčkem (Tvar 8, 1997, č. 1, s. 2), tentokrát...
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 6, 12. 2., s. 2
Annotation: Polemika s bítovským příspěvkem M. C. Putny Kázání k umírajícím (LtN, č. 47/1996) o perspektivách literatury.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 33, 20. 9., s. 5
Annotation: Recenzní glosa k 2. číslu česky vycházejícího sovětského časopisu s částečně českou redakcí.
Article
7
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 29, 17. 7., s. 2
Annotation: O obsahu 1. čísla nového časopisu.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 22, 29. 5., s. 9
Annotation: O konferenci o Jilemnickém pořádané v Bratislavě 26. 5. Ústavem pro slovenskou literaturu Slovenské akademie věd s účastí českých literárních...
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 23, 5. 6., s. 2
Annotation: O příspěvcích slovenských a českých literárních vědců na konferenci o P. Jilemnickém pořádané Ústavem pro slovenskou literaturu SAV v Bratislavě...
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 11, 13. 3., s. 10
Annotation: O konferenci pořádané Ústavem pro českou literaturu ČSAV v Domě vědeckých pracovníků v Liblicích a řízené J. Mukařovským, s referáty...
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 52, 25. 12., s. 14
Annotation: O studii J. Mukařovského Lidovost jako základní činitel literárního vývoje v časopisu Česká literatura č. 3.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 11, 12. 3., s. 5
Annotation: Kritická recenze vytýkající autorovi závislost na Šaldovi a symbolismu.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 13, 26. 3., s. 8
Annotation: Stručný přehledový článek; s biografickou poznámkou o autorovi článku.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 14, 2. 4., s. 4
Annotation: První část shrnujícího článku; s polemickou Poznámkou redakce.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 22, 28. 5., s. 9
Annotation: O slavistických studiích v NDR a tamní znalosti české literatury.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 36, 3. 9., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
18
19
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 33, 1953, č. 236, 25. 8., s. 3
Annotation: Zpráva o heslu o "vynikajícím českém spisovateli realistické školy" A. J. v XVIII. svazku ("Indeks" - "Iston") 2. vydání encyklopedie; s citací...
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 34, 1954, č. 6, 7. 1., s. 3
Annotation: Informativní článek o česky vycházejícím sovětském časopisu, obsahujícím i práce o českých literárních vědcích a (od 2. ročníku) i...
Article