By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 18, 5. 5., s. 4-5
Annotation: Předneseno na kolokviu o díle K. T. konaném 22.-23. 3. v Praze.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 18, 5. 5., s. 6
Annotation: O jednotlivých příspěvcích sympozia s podtitulem Lyrika a dramatika Ernsta Jandla v kontextu české experimentální literatury, konaném 14. 4....
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 22, 2. 6., s. 12
Annotation: K 60. výročí 1. sjezdu sovětských spisovatelů v srpnu 1934 v Moskvě, osobnosti a díle: Ždanov A. A., jeho ohlase mj. u: Aragon Louis, a v: Slovník...
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 23, 9. 6., s. 6
Annotation: Recenze souboru kritik děl 60. a 70. let, zejména z rukopisu publikované stati o: Vaculík Ludvík, Český snář. - V druhé části recenzován sborník...
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 31, 4. 8., s. 2
Annotation: Šrámkova Sobotka; o náplni literárněhistorických přednášek.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 33, 18. 8., s. 2
Annotation: Fetters Aleš; polemická glosa k jeho referování o přednášce M. Sládka na téma české barokní prózy.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 36, 8. 9., s. 4
Annotation: Referát o 5. mezinárodním sémiotickém kongresu v Berkeley.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 39, 29. 9., s. 5
Annotation: O programu sympozia v Ellwangen, mj. o příspěvcích: Šormová Eva, Scheller Jürgen, Klosová Ljuba, Pokorný Jindřich, Passow Wilfried, Klotz Volker,...
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 15, 22. 9., s. 3
Annotation: O mezinárodním literárněhistorickém sympoziu Cesty a cestování v životě společnosti, pořádaném katedrou bohemistiky pedagogické fakulty Univerzity...
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 16, 6. 10., s. 20
Annotation: Recenze sborníku příspěvků bohemistů a polonistů na konferenci Česko-polské vztahy, 2, konané v říjnu 1993 v Ústí nad Labem.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 18, 3. 11., s. 8
Annotation: Nadace Bernarda Bolzana; rozhovor s jednatelem nadace a hlavním pořadatelem konference Světlo kultury, konané 7.-9. 10. 1994 v Českém Krumlově....
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 47, 24. 11., s. 3
Annotation: S poznámkou Příspěvek nepřednesený na konferenci Nezávislá literatura po pěti letech - ve dnech 17. a 18. listopadu 1994. Autor nebyl mezi účastníky....
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 47, 24. 11., s. 4
Annotation: Referát o mezinárodní konferenci pořádané v Nitře Ústavem literárnej a umeleckej kumunikácie.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 19, 17. 11., s. 1, 4
Annotation: S poznámkou Předneseno na konferenci Veritas vincit - Pravda vítězí pořádané Ústavem pro klasická studia AV ČR dne 20. 10. 1994 v Praze ve vile...
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 19, 17. 11., s. 1, 4
Annotation: S poznámkou Předneseno na konferenci Veritas vincit pořádané 20. 10. 1994 v Praze ve vile Lanna v Praze.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 19, 17. 11., s. 11
Annotation: Komentář ke konferenci Nezávislá literatura po pěti letech, pořádané Obcí spisovatelů 17.-18. 11. 1994. Zpochybnění kritérií výběru spisovatelů.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 20, 1. 12., s. 2
Annotation: O pracovním setkání, pořádaném slovakistickým kabinetem při katedře bohemistiky Ostravské univerzity 2.-3. 11.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 20, 1. 12., s. 3
Annotation: Novotný Vladimír; polemika s jeho kritikou konference Nezávislá literatura po pěti letech (Tvar, č. 19).
Article