By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 8, 21. 4., s. 2
Annotation: O úmrtí jihočeského literárního historika 4. 3. v Písku krátce po 90. narozeninách.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 8, 21. 4., s. 7
Annotation: O polemice F. P. s článkem: Hilar Karel Hugo, Návrat k biedermayeru (Přítomnost, r. 2, 1925), mj. o literární postavě: Herrmann Ignát.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 8, 21. 4., s. 8
Annotation: Rozhovor.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 8, 21. 4., s. 8
Annotation: O jeho prózách Líbánky v Bimbambumu (1991), Anna sekretářka (1992), Obsluhoval jsem prezidentova poradce (1993).
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 8, 21. 4., s. 9
Annotation: O jeho knihách.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 8, 21. 4., s. 9
Annotation: Recenze; též o kritickém ohlase díla.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 8, 21. 4., s. 19
Annotation: K otištěné básni Není mi šedesát a v Rusku jsem nebyl.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 8, 21. 4., s. 20
Annotation: Hostinský Jiří Stanislav (17. 3. 1654 Valašské Klobouky - 16. 11. 1726 mezi mexickými Indiány); o objevu jeho pětisvazkového, latinsky psaného...
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 8, 21. 4., s. 20
Annotation: Recenze; též o dalších knihách autorky o: Čapek Karel.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 8, 21. 4., s. 20-21
Annotation: Recenze. - Oprava údaje o počtu dopisů a respondentů v poznámce: Bílek Karol, Z pošty (T, č. 10, s. 3, 19. 5.).
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 8, 21. 4., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 8, 21. 4., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 8, 21. 4., s. 24
Annotation: O díle autorky: Wagnerová-Černá Marie (Wagerová Marie, Černá Marie).
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 18, 5. 5., s. 2
Annotation: O malíři (nar. 1922 v Itálii) žijícím v Řecku a překládajícím českou poezii do řečtiny.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 18, 5. 5., s. 4-5
Annotation: Předneseno na kolokviu o díle K. T. konaném 22.-23. 3. v Praze.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 18, 5. 5., s. 6-7
Annotation: Zkrácený překlad medailónu (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28. 3.); v poznámce o dalších pracech autora o Hrabalovi.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 18, 5. 5., s. 6
Annotation: O jednotlivých příspěvcích sympozia s podtitulem Lyrika a dramatika Ernsta Jandla v kontextu české experimentální literatury, konaném 14. 4....
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 18, 5. 5., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 18, 5. 5., s. 7
Annotation: Recenze knihy o rukopise českého původu ze 13. století Kodex gigas, chovaném v Královské knihovně ve Stockholmu.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 18, 5. 5., s. 7
Annotation: Recenze "vlastního nákladu" autora žijícího v Kanadě.
Article