By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 11, 22. 12. 1945, s. 2
Annotation: Poznámka o mezinárodních literárních úspěších německy píšícího Ernsta Sommera.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 11, 22. 12. 1945, s. 3
Annotation: Anketa mezi personálem českých knihkupectví o nejžádanějších a nejnedostatkovějších knihách - těmi byly především učebnice, překladové...
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 1, 9. 1., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 5, 6. 3., s. 3
Annotation: Glosa kritizující otištění 22 německých básní ve svazku pouze v původním znění, bez adekvátního českého překladu, ačkoliv existuje překlad...
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 9, 5. 3., s. 10-11
Annotation: O velkých textových odlišnostech českého originálu (Čs. spisovatel 1967) a autorizovaného "definitivního" vydání anglického (5. vyd., Aaron...
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 45, 1997, č. 1, s. 28-43
Annotation: Analytická studie překladu uveřejňovaného v letech 1814 - 1815 v příloze Krameriových Vlastenských novin.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [2], 1958, č. 45, 6. 11., s. 6
Annotation: Zpráva o překladech do ruštiny, polštiny a němčiny.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 17, 2006, č. 3, 16. 1., s. 10
Annotation: Rozhovor s překladatelem a vydavatelem knih zejména latinskoamerické produkce; připojeny dvě odpovědi z ankety LN o díle M. Benedettiho.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 43, 18. 10., s. 11
Annotation: Seznam přeložených titulů - kandidátů Ceny Josefa Jungmanna; v rubrice Psáno kurzívou.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- Roč. 9, 2004, č. 34, léto, s. 25-26
Annotation: Různé úvahy - o neexistenci kvalitní české stránku na internetu věnované M. Kunderovi, o překladatelském táboru (http://prekladatelskytabor.kotrla.com)...
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 16, 2005, č. 2, 10. 1., s. 16
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 11, 2000, č. 5, 9. 3., s. 6-7
Annotation: Recenze a kritika překladu; v rubrice Ze čtenářského deníku Aloise Burdy.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 5, 26. 1., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 6, 2. 2., s. 14
Annotation: Tři ukázky z připravované knihy úvah Panoráma snů (Torst), prostřední o překladatelských problémech; s úvodní biografickou poznámkou.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 11, 8. 3., s. 9
Annotation: Poznámka k vydání a její prezentaci v listopadu 2003 v Petrohradu a v únoru 2004 v Praze; v rubrice Přelet.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 13, 2004, č. 6, 16. 3., s. 2
Annotation: O křtu antologie českých her v ruských překladech v Divadelním ústavu za účasti mj. P. Landovského.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 14, 29. 3., s. 14
Annotation: Tištěná verze hry prováděné v rámci pravidelných večerů Jednoty tlumočníků a překladatelů a Obce překladatelů.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 16, 13. 4., s. 11
Annotation: Recenze antologie a komentář k její prezentaci v Senátu Parlamentu ČR.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 24, 7. 6., s. 11
Annotation: O českém čísle dolnorakouského literárního časopisu a jeho prezentaci v Rakouském fóru v Praze 3.6. za účasti čtyř z autorů M. Ajvaze, A....
Article