By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 3, 28. 9. 1945, s. 5
Annotation: Poznámka o vládním návrhu na státní regulaci vydávání knih (mj. i z důvodu nedostatku papíru), s nímž autor souhlasí.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1997, č. 1, 8. 1., s. 1, 7
Annotation: Studie.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1997, č. 1, 8. 1., s. 5
Annotation: O reakci P. Blažíčka na kritickou analýzu Z. Dětákové (Kritická Příloha Revolver Revue, č. 5/1996). O výběru politických faktů v heslech...
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 1, 9. 1., s. 14-15
Annotation: Rozbor díla.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 5, 6. 3., s. 1, 4
Annotation: Studie.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 45, 1997, č. 1, s. 90-113
Annotation: Studie vycházející z archivních dokumentů a dalších pramenných svědectví, s kapitolami: Činnost policejních úřadů, V době revolučních...
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 20, 15. 5., s. 8
Annotation: Fejeton o tom, jak se práce redaktora v Dikobrazu zúročí R. Krátkému kandidujícímu ve volbách do ústředního národního výboru města Prahy.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 12, 20. 3., s. 8
Annotation: Politický komentář, v úvodu dehonestující publicistiku F. Peroutky na Rádiu Svobodná Evropa.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 3, 15. 1., s. 1
Annotation: Úvodník komentující prohlášení Amerického výboru pro kulturní svobodu (podepsali je U. Sinclair, J. Steinbeck, A. Koestler) vybízející sovětské...
Article
10
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 26, 25. 6., s. 8
Annotation: O domácím ohlasu Sartrovy politické hry a rozhovoru autora v deníku Humanité.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 35, 1954, č. 351, 20. 12., s. 3
Annotation: Apel s cílem zabránit ratifikaci tzv. pařížských dohod, umožňujících znovuvyzbrojení Západního Německa; datováno Praha, prosinec 1954.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 1, 9. 2., s. 2
Annotation: Kulturně politický komentář tepající kapitalismus a hlásící se k národním tradicím a A. Jiráskovi.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 19, 8. 5., s. 3
Annotation: Medailon básníka, autora epigramů Jana Nohy jako kandidáta Národní fronty do ústředního národního výboru.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 16, 2005, č. 30, 25. 7., s. 7
Annotation: O jednom z témat revue Souvislosti č. 2/2005, konkrétně o příspěvcích A. Petruželky, P. Mikšíčka, M. Gažiho a B. Pelánové.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 15, 2006, č. 5, 7. 3., s. 3
Annotation: Úvaha o politické satiře, zmiňující též vlastní novelu.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 47, 15. 11., s. 2
Annotation: K sovětskému návrhu svolat mírovou konferenci 29. 11. 1954; přetištěno z LtN č. 47/1954 v rubrice Před 50 lety.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 51, 13. 12., s. 1 a 3
Annotation: Kulturně-politický komentář s asociacemi na úlohu Literárních novin v 60. letech a nyní.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 52/53, 20. 12., s. 18
Annotation: Vzpomínka na policejní vyšetřování ve věci vzniku a šíření petice za osvobození politických vězňů z prosince 1972.
Article