By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 1, 9. 1., s. 14-15
Annotation: Rozbor díla.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 33, 20. 9., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 125, 18. 5., s. 4
Annotation: O oceněných básnických dílech a jedné prózy.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 35, 28. 8., s. 4
Annotation: Přehledová stať k 10. výročí SNP. - S opravou dvou tiskových chyb v č. 36, s. 10.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 35, 28. 8., s. 6
Annotation: Přehledový článek.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 32, 6. 8., s. 1
Annotation: Úvodník o česko-slovenských literárních vztazích.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 35, 27. 8., s. 1
Annotation: Úvodník k Týdnu slovenské knihy 28. 8. - 4. 9.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 37, 10. 9., s. 2
Annotation: Komentář k Týdnu slovenské knihy, skončenému 5. 9.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 34, 1953, č. 312, 9. 11., s. 2
Annotation: Recenze několika publikací literatury faktu; kniha J. Vojtěcha označena chybným názvem Magistrály komunismu.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 35, 27. 8., s. 7
Annotation: O česko-slovenských literárních vztazích a společném literárním kontextu.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [1], 1957, č. 21, 23. 5., s. 2
Annotation: Recenze čtvrtého čísla Slovenských pohľadů, které je věnováno F. X. Šaldovi.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 34, 1954, č. 235, 25. 8., s. 2
Annotation: Přehledový článek.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 4, 24. 1., s. 4-6
Annotation: Soubor referátů přednesených na zasedání ÚV SČS 12. 1. 1953; s úvodní redakční poznámkou a závěrečným zhodnocením diskuse, zejména o...
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 3, 1959, č. 36, 10. 9., s. 4
Annotation: Poznámka; více o knize A. Matušky.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 11, 8. 3., s. 16
Annotation: Obsahový přehled Přítomnosti (zima 2003) a slovenské revue Rak č. 11-12/2003 a 1/2004.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 24, 7. 6., s. 16
Annotation: O obsahu časopisů Romboid č. 4 (mj. o M. Válkovi a vzpomínce P. Zajaca na O. Suse), Rak č. 3 a 4 a Respekt č. 23.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 25, 14. 6., s. 16
Annotation: O anketě Najlepší českí spisovatelia XX. storočia v časopise Rak a o "anglickém" dvojčísle časopisu Prostor 61/62.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 17, 22. 4., s. 15
Annotation: Rozhovor o jeho práci a práci jeho ženy, rovněž bohemistky a překladatelky české a slovenské literatury, mj. o stycích s J. Werichem a monografii...
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 11, 2000, č. 4-7, 24. 2.-6. 4., s. 24
Annotation: Studie.
Article