By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1997, č. 2, 15. 1., s. 6
Annotation: Polemika s článkem J. Malury O baroku diletantsky i zasvěceně (LtN, č. 48/1996), zvažujícím hodnotu prací A. K. o baroku. Datováno Mnichov, 6....
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 1, 9. 1., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 2, 23. 1., s. 22-23
Annotation: Recenze.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 4, 29. 1., s. 16
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 5, 5. 2., s. 16
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 3, 6. 2., s. 20-21
Annotation: Recenze.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 3, 6. 2., s. 16-17
Annotation: Polemika mezinárodního PEN klubu s přetištěným článkem J. Holého (Kritická příloha Revolver Revue č. 2), v němž J. Holý kritizoval knihu...
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 3, 6. 2., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 3, 6. 2., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 4, 20. 2., s. 1, 4
Annotation: Článek o literatuře a literární vědě na internetu.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 4, 20. 2., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 4, 20. 2., s. 5
Annotation: Polemika s recenzí I. K. (Akord 21, 1996, č. 10, s. 545-553).
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 5, 6. 3., s. 4-5
Annotation: Recenze slovenského vydání sborníku, zachycujícího diskusi o čtenářské interpretaci textu.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 45, 1997, č. 1, s. 73-79
Annotation: Shrnutí empirických poznatků; mj. o diskusích záhřebské literárněvědné školy, soustředěné od konce 50. let kolem Z. Škreba, o zastoupení...
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 45, 1997, č. 1, s. 80-84
Annotation: Recenze sborníku.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 6, 20. 3., s. 2
Annotation: Reakce na článek N. Holuba Liternet (Tvar 8, 1997, č. 4).
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 6, 20. 3., s. 9
Annotation: Reakce na článek N. Holuba Liternet (Tvar 8, 1997, č. 4).
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 17, 22. 4., s. 16
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 11, 2000, č. 2, 27. 1., s. 23
Annotation: Recenze.
Article