By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 7, 18. 2., s. 4
Annotation: Medailon k 100. výročí narození K. M. Čapka-Choda zdůrazňující význam jeho knihy Antonín Vondrejc.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 8, 25. 2., s. 4
Annotation: Medailon k padesátinám.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 12, 24. 3., s. 2
Annotation: Připomenutí výročí narození A. Schulzové.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 37, 15. 9., s. 5
Annotation: Medailon k padesátinám F. Hrubína.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 35, 1955, č. 238, 28. 8., s. 5
Annotation: Stručný medailon.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 35, 1955, č. 240, 30. 8., s. 3
Annotation: Medailon k 20. výročí úmrtí.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 35, 1955, č. 253, 12. 9., s. 1
Annotation: O akcích zahájených besedou se spisovateli 10. 9. v Náchodě jako součásti příprav na II. sjezd Svazu čs. spisovatelů.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 36, 1955, č. 262, 21. 9., s. 1
Annotation: Báseň.
Article
10
11
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 36, 1955, č. 327, 26. 11., s. 2
Annotation: Obsáhlý medailon; stručný nepodepsaný medailon s portrétem básníka viz na s. 1.
Article
12
13
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 36, 1956, č. 11, 11. 1., s. 3
Annotation: Medailon autora, "milovaného sovětskými i našimi čtenáři".
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 36, 1956, č. 12, 12. 1., s. 2
Annotation: Medailon.
Article
15
16
17
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 5, 6. 1., s. 3
Annotation: Celostránkový soubor oslavných statí a vzpomínek k sedmdesátinám Olbrachta 6. 1. doplněný snímkem spisovatele v jeho pracovně, ukázkami z Anny...
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 13, 16. 1., s. 5
Annotation: Medailon.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 16, 19. 1., s. 3
Annotation: Medailon; připojen pozdravný dopis předsednictva Svazu čs. spisovatelů a na s. 1 dopisy Kl. Gottwalda a Zd. Nejedlého.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 17, 20. 1., s. 4
Annotation: Medailon u příležitosti 90. výročí úmrtí spisovatelky.
Article