By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


181
182
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 36, 1956, č. 28, 28. 1., s. 5
Annotation: Referát o světové premiéře hry (přeložené z ruštiny) 7. 1. 1956.
Article
183
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 36, 1956, č. 31, 31. 1., s. 3
Annotation: O novém vydání díla ilustrovaného A. Paderlíkem; v úvodu o tradici české knižní ilustrace.
Article
184
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 36, 1956, č. 32, 1. 2., s. 3
Annotation: O inscenaci souboru J. K. Tyl z Úval provedené za účasti autorky v 1. kole divadelní soutěže lidové umělecké tvořivosti.
Article
185
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1997, č. 1, 8. 1., s. 1, 7
Annotation: Studie.
Article
186
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1997, č. 1, 8. 1., s. 2
Annotation: Zpráva o udělení ceny třem cestovatelům.
Article
187
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1997, č. 1, 8. 1., s. 2
Annotation: Zpráva s výčtem oceněných.
Article
188
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1997, č. 1, 8. 1., s. 5
Annotation: Polemika s kritickou odezvou P. Blažíčka na její analýzu slovníku (Kritická Příloha Revolver Revue, č. 5/1996).
Article
189
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1997, č. 1, 8. 1., s. 5
Annotation: O reakci P. Blažíčka na kritickou analýzu Z. Dětákové (Kritická Příloha Revolver Revue, č. 5/1996). O výběru politických faktů v heslech...
Article
190
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1997, č. 1, 8. 1., s. 9
Annotation: Polemika s článkem M. Nápravníka André Breton a Praha (LtN, č. 46/1996) a s rozhovorem s J. Kotíkem (LtN, č. 37/1996) o současných surrealistech.
Article
191
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1997, č. 1, 8. 1., s. 9
Annotation: Polemika s článkem M. Nápravníka André Breton a Praha (LtN, č. 46/1996). Zejména o správném určení hrobu J. Heislera v Paříži.
Article
192
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1997, č. 1, 8. 1., s. 16
Annotation: Recenzní přehled; kritika porušení chronologického edičního principu u Sebraných spisů J. Patočky.
Article
193
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1997, č. 2, 15. 1., s. 2
Annotation: Medailon k pětasedmdesátinám M. Jungmanna.
Article
194
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1997, č. 2, 15. 1., s. 2
Annotation: Medailon autorky knihy Dvacet šest krásných let (1967, 1974) k 100. výročí jejího narození.
Article
195
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1997, č. 2, 15. 1., s. 6
Annotation: Polemika s článkem J. Malury O baroku diletantsky i zasvěceně (LtN, č. 48/1996), zvažujícím hodnotu prací A. K. o baroku. Datováno Mnichov, 6....
Article
196
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1997, č. 2, 15. 1., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
197
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1997, č. 2, 15. 1., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
198
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1997, č. 2, 15. 1., s. 11
Annotation: Bio-bibliografická poznámka k otištěným úryvkům z prózy Zátoka života (1922).
Article
199
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1997, č. 2, 15. 1., s. 16
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
200
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 6, 1997, č. 1, 7. 1., s. 1, 4
Annotation: O dramatice V. Havla u příležitosti provedení hry Zahradní slavnost amatérským Divadlem na tahu.
Article