By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


41841
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 44, 1996, č. 4, s. 433-436
Annotation: Recenze přednášek U. E., doplněných polemickými poznámkami filozofa R. R. a literárního teoretika J. C.
Article
41842
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 15, 19. 9., s. 11
Annotation: Reakce tiskového mluvčího Ministerstva kultury ČR na glosu: Bílek Petr A., Ministerstvo údržby? (Tvar 1996, č. 14, s. 2), týkající se oddílu...
Article
41843
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 19, 14. 11., s. 2
Annotation: Žádost o příspěvek do sborníku Kam se poděla původní česká literatura?, který připravuje Literární klub K 89; Nadace Františka Langera...
Article
41844
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 10, 9. 5., s. 11
Annotation: Průzkum 11 knihkupectví a jejich nabídky nové české beletrie; (šifra uoaa = Lubor Kasal).
Article
41845
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 11, 23. 5., s. 3
Annotation: Recenze; též obecná úvaha o sociologii literatury.
Article
41846
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 19, 12. 5., s. 1
Annotation: Úvodník o čtenářské recepci.
Article
41847
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 44, 1996, č. 6, s. 657-658
Annotation: Úvaha napsaná jako součást přijímací zkoušky na jednooborovou českou filologii na FF UP.
Article