By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


41
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 12, 24. 3., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
42
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 12, 24. 3., s. 5
Annotation: Referát o hře J. Dietla (premiéra 17. 3. 1960, Divadlo komedie).
Article
43
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 12, 24. 3., s. 8
Annotation: Referát o opeře o Švejkovi skladatele Roberta Kurky, která nyní doputovala do Berlína.
Article
44
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 12, 24. 3., s. 10
Annotation: Výběr ze statí o J. Wolkrovi a báseň, kterou V. Nezval napsal k básníkovým padesátinám.
Article
45
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 6, 19. 10. 1945, s. 1
Annotation: Vzpomínka na J. Ježka a léta strávená společně v exilu.
Article
46
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 6, 19. 10. 1945, s. 4
Annotation: Poznámka o otevření translatologického semináře B. Mathesia
Article
47
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 6, 19. 10. 1945, s. 5
Annotation: Polemika s články J. Schricha v předchozích číslech (KP 1945, č. 4, s. 5 a č. 5, s. 5) o kvalitě a možnostech současné rozhlasové tvorby.
Article
48
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 6, 19. 10. 1945, s. 5
Annotation: Glosa o nemožnosti mluvit o složitých věcech, jako jsou literární díla, jednoduše a srozumitelně pro každého, míněná jako obhajoba lierárních...
Article
49
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 7, 26. 10. 1945, s. 2
Annotation: Polemika s článkem J. Žáka ve Svobodném slově, odmítající omlouvat projevy českých spisovatelů před válkou i během ní Žákovým tvrzením,...
Article
50
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 7, 26. 10. 1945, s. 4
Annotation: Glosa o nedostatku českých knih na trhu, vysvětlující tento stav především nedostatkem typografů.
Article
51
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 7, 26. 10. 1945, s. 4
Annotation: Poznámka o udělených (a neudělených) státních cenách za literaturu v době první republiky a hodnocení jejich patřičnosti časového odstupu.
Article
52
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 7, 26. 10. 1945, s. 4
Annotation: Poznámka citující výrok J. Durycha o T. G. Masarykovi a poukazující na jeho současné vysoké postavení.
Article
53
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 7, 26. 10. 1945, s. 5
Annotation: Odppověď na polemiku M. Kratochvíla ("Rozhlas má slovo", KP 1945, č. 6, s. 5) s předchozími autorovými články o kvalitě rozhlasových pořadů...
Article
54
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 38, 22. 9., s. 4
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
55
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 38, 22. 9., s. 4
Annotation: Recenzní poznámka; více o knize O. Sekory.
Article
56
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 38, 22. 9., s. 5
Annotation: Fejeton na téma opony pro nové brněnské divadlo, ve kterém autor polemizuje s článkem O. Tomana (Host do domu), který zpochybňuje vítězný návrh...
Article
57
58
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 39, 29. 9., s. 6
Annotation: Kritika veršů K. Bednáře v Trnkově kalendáři na rok 1960.
Article
59
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 40, 6. 10., s. 2
Annotation: Zpráva.
Article
60
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 40, 6. 10., s. 4
Annotation: Recenze.
Article