By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


81
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 37, 15. 9., s. 1
Annotation: Článek k 40. výročí Rudého práva, na jehož stránkách mohli publikovat spisovatelé generace Devětsilu. Koláží ilustroval A. Hoffmeister.
Article
82
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 37, 15. 9., s. 4
Annotation: Referát o J. Čapkovi a o výstavě jeho obrazů v Brně (Dům umění města Brna).
Article
83
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 37, 15. 9., s. 5
Annotation: Medailon k padesátinám F. Hrubína.
Article
84
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 37, 15. 9., s. 5
Annotation: Přání k narozeninám.
Article
85
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 37, 15. 9., s. 5
Annotation: Poznámka.
Article
86
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 37, 15. 9., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
87
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 37, 15. 9., s. 6
Annotation: Medailon k narozeninám V. Holana.
Article
88
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 8, 1. 12. 1945, s. 7
Annotation: Úvaha nad Fučíkovou Reportáží; název knihy a další bibliografické údaje neuvedeny.
Article
89
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 8, 1. 12. 1945, s. 7
Annotation: Poznámka, jíž autor obhajuje a vysvtluje své srovnání K. Poláčka a K. Krause (KP 1, 1945/1946, č. 2, s. 4).
Article
90
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 9, 8. 12. 1945, s. 5
Annotation: Krátký rozhovor o rozhlase v USA, mj. též o válečném vysílání do Československa a autorově pořadu s Voskovcem a Werichem.
Article
91
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 9, 8. 12. 1945, s. 3
Annotation: Reakce na Werichovu přednášku, při níž mj. prohlásil, že nechtějí s Voskovcem nadále pokračovat "v roli clownů před oponou" a o tomto svém...
Article
92
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 10, 15. 12. 1945, s. 3
Annotation: Polemika s textem J. Voldána (zdroj neuveden) hájícím lidovou píseň a lidovost obecně; autor oponuje nedostatkem kvalitních lidových písní a...
Article
93
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 10, 15. 12. 1945, s. 4
Annotation: Reakce na recenzi Seifertovy Přilby hlíny od J. Janů (Svobodné noviny, 1. 12. 1945), který zde vysvětluje název sbírky odkazem na Jiráskovy Staré...
Article
94
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 10, 15. 12. 1945, s. 5
Annotation: Poznámka o edičních plánech doručených redakci, mj. o nedostatku esejistiky a potřebě úpravy honorářů.
Article
95
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 11, 22. 12. 1945, s. 2
Annotation: Poznámka o vydávání souboru Kafkova díla ve Francii a o velkém zájmu o něj také ve Velké Británii.
Article
96
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 11, 22. 12. 1945, s. 2
Annotation: Poznámka o vydání Muchova souboru povídek v Londýně.
Article
97
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 11, 22. 12. 1945, s. 2
Annotation: Poznámka o právě dokončeném románu J. Podroužka.
Article
98
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 11, 22. 12. 1945, s. 2
Annotation: Poznámka o mezinárodních literárních úspěších německy píšícího Ernsta Sommera.
Article
99
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 11, 22. 12. 1945, s. 3
Annotation: Glosa ve formě dopisu Výzkumnému ústavu pedagogickému k jejich seznamu českých spisovatelů, který zaslali autorovi k ohodnocení z hlediska jejich...
Article
100
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 11, 22. 12. 1945, s. 3
Annotation: Anketa mezi personálem českých knihkupectví o nejžádanějších a nejnedostatkovějších knihách - těmi byly především učebnice, překladové...
Article