By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


101
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 11, 22. 12. 1945, s. 4
Annotation: Nekrology o Antonínu Hartlovi, Oldřichu Hlaváčovi - Alarichovi a Vincym Schwarzovi, kteří zemřeli během války (Hlaváč a Schwarz popraveni nacisty).
Article
102
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 35, 1955, č. 230, 20. 8., s. 1
Annotation: Zpráva o udělení komandérského kříže s hvězdou řádu Polonia restituta.
Article
103
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 35, 1955, č. 231, 21. 8., s. 4
Annotation: Nekrolog k (časově neupřesněnému, [12. 8.]) úmrtí T. Manna.
Article
104
105
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 35, 1955, č. 234, 24. 8., s. 2
Annotation: Článek o třech číslovaných kapitolách.
Article
106
107
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 35, 1955, č. 238, 28. 8., s. 5
Annotation: Stručný medailon.
Article
108
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 35, 1955, č. 240, 30. 8., s. 3
Annotation: Medailon k 20. výročí úmrtí.
Article
109
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 35, 1955, č. 242, 1. 9., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
110
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 35, 1955, č. 249, 8. 9., s. 2
Annotation: Propagandistický článek.
Article
111
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 35, 1955, č. 249, 8. 9., s. 2
Annotation: Poznámka k vydání 1. čísla.
Article
112
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 35, 1955, č. 249, 8. 9., s. 3
Annotation: O Švabinského malířském vyobrazení Fučíka u příležitosti 35. výročí vzniku Rudého práva.
Article
113
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 35, 1955, č. 253, 12. 9., s. 1
Annotation: O akcích zahájených besedou se spisovateli 10. 9. v Náchodě jako součásti příprav na II. sjezd Svazu čs. spisovatelů.
Article
114
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 35, 1955, č. 255, 14. 9., s. 3
Annotation: Úvaha - vyznání.
Article
115
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 35, 1955, č. 257, 16. 9., s. 3
Annotation: Nekrolog.
Article
116
117
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 35, 1955, č. 259, 18. 9., s. 4
Annotation: Recenze kritizující nevhodný velký formát knihy.
Article
118
119
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 36, 1955, č. 262, 21. 9., s. 1
Annotation: Báseň.
Article
120
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 36, 1955, č. 262, 21. 9., s. 6
Annotation: O redakčním jádru předválečného Rudého práva k 35. výročí jeho vzniku, mj. I. Olbrachtovi; s výběrem názorů některých redaktorů na tisk...
Article