By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


121
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 36, 1955, č. 264, 23. 9., s. 3
Annotation: O českobudějovické inscenaci se Zd. Kutilem v titulní roli (prem. 19. 5. 1954!).
Article
122
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 36, 1955, č. 268, 27. 9., s. 3
Annotation: O inscenaci hry R. Krátkého v Divadle S+H.
Article
123
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 36, 1955, č. 270, 29. 9., s. 3
Annotation: O celoslovenské konferenci o poezii v Bratislavě a diskusi v časopise Kultúrny život.
Article
124
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 36, 1955, č. 271, 30. 9., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
125
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 36, 1955, č. 273, 2. 10., s. 4
Annotation: Báseň.
Article
126
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 35, 1955, č. 173, 24. 6., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
127
128
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 35, 1955, č. 185, 6. 7., s. 3
Annotation: O článku B. Polevého v deníku Pravda 4. 7. o čtenářském ohlasu Zápotockého románů v Sovětském svazu.
Article
129
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 12, 5. 1. 1946, s. 3
Annotation: Článek apelující na novináře a spisovatele, kteří byli obžalováni podle retribučních dekretů, avšak nebyli odsouzeni, aby se i tak stáhli...
Article
130
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 12, 5. 1. 1946, s. 4
Annotation: Souhlasná reakce na Weissův dopis Vítězslavu Nezvalovi (Kulturní politika 1945/1946, č. 11), požadující, aby režiséru Františku Čápovi nebyla...
Article
131
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 12, 5. 1. 1946, s. 4
Annotation: O (podle autora) nezdařené filmové adaptaci Roziny sebrance režiséra Otakara Vávry; Liehm na jejím základě varuje před pokusy natáčet v soudobých...
Article
132
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 12, 5. 1. 1946, s. 4
Annotation: Polemika s článkem A. Uhra v olomouckém Osvobozeném našinci, nesouhlasící s Běhounkovou kritikou Jana Zahradníčka (Co hledají v české kultuře?,...
Article
133
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 12, 5. 1. 1946, s. 4
Annotation: Satirická báseň proti katolickým spisovatelům.
Article
134
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 12, 5. 1. 1946, s. 7
Annotation: Poznámka o finanční nedostupnosti knih pro méně majetné obyvatelstvo.
Article
135
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 13, 12. 1. 1946, s. 7
Annotation: Soubor recenzních poznámek, mj. o knihách Františka Halase, Emila Vachka, Prokopa Drtiny a Václava Vojtíška.
Article
136
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 14, 18. 1. 1946, s. 3
Annotation: Glosa o tiskových chybách v knihách českých autorů a o potřebě nápravy.
Article
137
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 14, 18. 1. 1946, s. 3
Annotation: Glosa o překladateli z češtiny do němčiny Juliu Maderovi, jeho činnosti za protektorátu a jeho snaze založit si nakladatelství v Rakousku.
Article
138
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 14, 18. 1. 1946, s. 4
Annotation: O potřebě "úklidu" v české kultuře, vztahu díla a morálních kvalit jeho autora a též o státních cenách udílených za protektorátu.
Article
139
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 14, 18. 1. 1946, s. 5
Annotation: Především o divadelních inscenacích textů českých autorů.
Article
140
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 14, 18. 1. 1946, s. 5
Annotation: Zpráva o dočasném obnovení podpory profesionálním spisovatelům prostřednictvím Národní banky československé
Article