By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


141
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 14, 18. 1. 1946, s. 7
Annotation: O nesmyslném množství literárních soutěží vypisovaných českými nakladateli; autor se odvolává také na vyjádření Václava Řezáče.
Article
142
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 14, 18. 1. 1946, s. 7
Annotation: O usnesení nově ustaveného Kmene přizpůsobovat ediční plány přání čtenářů; autor to hodnotí jako nerozum, "masy konzumentů" je naopak...
Article
143
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 36, 1955, č. 300, 29. 10., s. 4
Annotation: Referát o inscenaci.
Article
144
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 36, 1955, č. 305, 4. 11., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
145
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 36, 1955, č. 306, 5. 11., s. 2
Annotation: Referát o životopisném filmu o B. Smetanovi.
Article
146
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 36, 1955, č. 319, 18. 11., s. 2
Annotation: O obraze ruské revoluce 1905 v dílech české poezie.
Article
147
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 36, 1955, č. 322, 21. 11., s. 2
Annotation: Referát o inscenaci Realistického divadla Zd. Nejedlého.
Article
148
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 36, 1955, č. 327, 26. 11., s. 2
Annotation: Obsáhlý medailon; stručný nepodepsaný medailon s portrétem básníka viz na s. 1.
Article
149
150
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 36, 1955, č. 333, 2. 12., s. 1
Annotation: O II. sjezdu Svazu čs. spisovatelů chystaném na duben 1956.
Article
151
152
153
154
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 36, 1955, č. 342, 11. 12., s. 4
Annotation: Referát o první zahraniční inscenaci hry.
Article
155
156
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 36, 1955, č. 342, 11. 12., s. 4
Annotation: Úvaha na téma vyjádřené stránkovým nadtitulkem.
Article
157
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 36, 1955, č. 344, 13. 12., s. 2
Annotation: Recenze básnické novinky V. Závady.
Article
158
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 36, 1955, č. 347, 16. 12., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
159
160
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 36, 1955, č. 349, 18. 12., s. 3
Annotation: Úryvek z románu s postavou L. Budečského; s úvodní ediční poznámkou.
Article