By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Poezie slovinského expresionismu. -- S. 7-9
Annotation: Úvod ke studii, která se pokouší na konkrétních dílech z oblasti poezie a jejich interpretacích vyznačit historické chápání expresionismu...
Book Chapter