By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 20, 2003
Annotation: Literární studie o tvorbě V. Nezvala s několika ukázkami. Autor Nezvalovu tvorbu srovnává s Rimbaudem a mrzí jej, že Nezval příliš mnoho píše...
Article
3
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 20, 2003
Annotation: Experimentální báseň.
Article
4
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 20, 2003
Annotation: Báseň.
Article
5
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 20, 2003
Annotation: Báseň s poznámkou: Tiznit, Maroko, prosinec 1984. Afrika je motivickým leitmotivem básně.
Article
6
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 20, 2003
Annotation: Surrealistická báseň, jež je ve verších (začátek a konec) a rovněž v próze.
Article
8
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 20, 2003
Annotation: Básně.
Article
9
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 20, 2003
Annotation: Básně.
Article
11
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 20, 2003
Annotation: Básně. V druhé básni zmíněni "Aboriginové".
Article
12
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 20, 2003
Annotation: Poznámka Pavla Řezníčka nejmenovanému časopisu. Řezníček opravuje sdělení uvádějící, že nejstarším pražským samizdatem je "Lázeňský...
Article
13
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 20, 2003
Annotation: Báseň s poznámkou "Benátky nad Jizerou, noc 1.2. II. 1991; Frantovi Dryje proklatec Šebek.
Article
14
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 20, 2003
Annotation: Báseň je věnovaná "Pavlovi a Elen Turnovských" s poznámkou "Benátky nad Jizerou 5. 12. 1991".
Article
15
16
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 20, 2003
Annotation: Báseň je věnovaná P. Řezníčkovi s poznámkou "Benátky, 1.-2. II. 1992".
Article
17
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 20, 2003
Annotation: Báseň je věnovaná "Hance Jüptnerové" s datací 1.-2. II. 1992 Benátky n/Jiz.
Article
18
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 20, 2003
Annotation: Báseň je věnovaná Danielu Šiklovi a ve třetí osobě pojednává i o autorovi.
Article
19
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 20, 2003
Annotation: Báseň s poznámkou "Benátky n/Jiz., 1.-2. II. 1992".
Article
20
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 20, 2003
Annotation: Báseň je věnovaná Ludvíku Švábovi s poznámkou "Benátky n/Jiz., 1.-2. II. 1992". V básni je ve třetí osobě zmíněn i Šebek.
Article