By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 286, 10. 12., s. 12
Annotation: Článek.
Article
3
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 281, 4. 12., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 6, č. 47, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 6, 2019, č. 47, 4. 12.
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 299, 28. 12., příl. Orientace, s. 22
Annotation: Autor ve svém článku uvažuje o současné české literatuře, literární kritice, literárních časopisech, literárních cenách a způsobech propagace...
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 9, 11. 1., příl. Orientace, s. 24
Annotation: Recenzní glosa.
Article
6
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2019, č. 2, s. 77-78
Annotation: Recenze na publikaci M. Přibáně a kolektivu.
Article
7
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 31, 2020, č. 6, 3.-9. 2., s. [12]-17
Annotation: Článek o B. Němcové, recepci jejího díla a proměnách recepce děl B. Němcové.
Article
8
online
Webarchiv
In: Topzine [online]. -- ISSN 1803-9235. -- 25. 1. 2011
Annotation: Zpráva o cyklu přednášek "Vícejazyčnost v české literatuře" pořádaném Ústavem pro českou literaturu AV ČR.
Article
9
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 9, listopad, s. 5
Annotation: Zpráva stručně představuje databázi CLO (Biografie českých literárních osobností).
Article
10
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 29, 2018, č. 10, říjen, příl. Biblio, s. 6
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 29, 2018, č. 11, listopad, s. 3
Annotation: Článek se věnuje výsledkům výzkumu čtenářství v České republice.
Article
12
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 14, 2018, č. 24, 21. 11., s. 4
Annotation: Rozhovor s literárním hisorikem P. Šámalem, mj. o fenoménu cenzury.
Article
13
online
Webarchiv
In: Bulletin SKIP [online]. -- ISSN 1213-5828. -- Roč. [16], 2007, č. 2
Annotation: Článek o projektu čtenářských výzkumů.
Article
14
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 3, 2018, č. 1, jún, s. 243-245
Annotation: Rozhovor o vzniku a činnosti versologického týmu na "Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky".
Article
15
online
Webarchiv
In: Literární bašta [online]. -- 11. 12. 2016
Annotation: Zpráva mj. o diskusi "Česká literatura 2016: První bilance" (6. 12.).
Article
16
online
Webarchiv
In: Literární bašta [online]. -- 2. 6. 2017
Annotation: Zpráva stručně představuje K. Pecku, putovní výstavu "Ze života Karla Pecky" a zve na kolokvium (23.-24. 11. 2017).
Article
17
online
Webarchiv
In: Literární bašta [online]. -- 10. 1. 2018
Annotation: Zpráva stručně přibližuje průběh kolokvia (23.-24. 11. 2017); s fot.
Article
18
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 62, 2018, č. 227, 23.-25. 11., příl. Ego!, roč. 4, č. 47, s. 34-35
Ego!. -- 23. 11. 2018
Annotation: Soubor recenzních glos a anotací.
Article
20
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 20, 24. 1., příl. Salon, č. 1108, s. 16
Salon. -- 1. 3. 2019
Annotation: Recenze.
Article