By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 4, 29. 1., s. 14
Annotation: Recenze; o literárně-výtvarné podvojnosti díla J. Č.
Article
2
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 6, 1997, č. 70, 24. 3., s. 13
Annotation: Biografická poznámka k 110. výročí narození 23. 3.
Article
3
In: Týdeník Květy. -- ISSN 0862-898X. -- Roč. 7, 1997, č. 12, 21. 3., s. 12
Annotation: Článek o vztahu J. Čapka k J. Pospíšilové, jeho budoucí manželce.
Article
4
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 2, 22. 1., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 8, 1997, č. 14, 1.-6. 4., s. 18
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Hradecké noviny. -- ISSN 1210-602X. -- Roč. 6, 1997, č. 35, 11. 2., s. 6
Annotation: Zpráva o literárním odpoledni pořádaném Společností bratří Čapků v Památníku národního písemnictví 9. 2. 1997; s údaji z historie Společnosti.
Article
7
In: Lelio. Pro delfína. Stín kapradiny. Kulhavý poutník. -- s. 333-383
Annotation: Komentář k souboru stěžejních prozaických děl J. Č. (povídkové soubory Lelio /1917/ a Pro delfína /1923/, novela Stín kapradiny /1930/, filozofická...
Book Chapter
8
In: Zpravodaj Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 1805-7527. -- R. 2005, č. 44, s. 50-58
Annotation: O původu textů J. Čapka Moje první vzpomínka a Jedno k druhému a jejich otiscích.
Article
9
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 30, 4. 2., příl. Orientace, s. 6
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 14, 2004, č. 250, 26. 10., s. 13
Annotation: O literárním díle J. Čapka; též zpráva o vzpomínkovém večeru Výboru národní kultury z díla J. Čapka.
Article
12
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- R. 2004, č. 43, 3. 11., s. 12
Annotation: Referát o literárním pořadu básní J. Čapka s přednáškou H. Hrzalové, pořádaném Výborem národní kultury.
Article
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 292, 16. 12., s. 25
Annotation: Recenze srovnávající dílo s jeho předchozími dvěma verzemi (Lidová demokracie, červenec-listopad 1986; Albatros 1987).
Article
14
In: Kurýr. -- R. 2004, č. 21, 10. 12., s. 1-2
Annotation: Článek volající v souvislosti s akty ocenění památky J. Švermy po stejném uctění "památky i dalších nesmrtelných hrdinů" antifašismu -...
Article
15
In: Poutník pod hvězdami. -- s. 252-[253]
Annotation: Autorčin doslov; před 1. vyd. v Albatrosu vycházelo na pokračování v Lidové demokracii (červenec - listopad 1986); s Bibliografií knih Josefa...
Book Chapter
16
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 52, 2004, č. 6, prosinec, s. 876-880
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Zpravodaj Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 1805-7527. -- R. 2004, č. 43, s. 52-68
Annotation: Studie (datována Srpen-září 1946); s bio-bibliografickou poznámkou (s. 86) o autorovi.
Article
18
In: Zpravodaj Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 1805-7527. -- R. 2004, č. 43, s. 1
Annotation: Poznámka k přetisku pěti korespondenčních lístků J.Č. z let 1922-25 nakladatelům V. Petrovi a K. Tvrdému (s. 1-4).
Article
19
In: Papír a celulóza. -- ISSN 0031-1421. -- Roč. 59, 2004, č. 12, 10. 12., s. 395
Annotation: O nápadech J. Čapka, o nichž vypovídají jeho dopisy psané v letech 1910-1918 Jarmile Pospíšilové.
Article