By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Uni. -- ISSN 1214-4169. -- Roč. 28, 2018, č. 11, 6. 11., příl. kulér, s. 13
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 1, 10. 1., s. 4-5
Annotation: Rozhovor L. Senfta s J. Švankmajerem, mj. o jeho posledním filmu "Hmyz" na motivy dramatu bratří Čapků "Ze života hmyzu" a o vztahu umění a společnosti;...
Article
4
In: Kam v Brně. -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 63, 2019, č. 2, únor, s. 18
Annotation: Referát o divadelním představení "Ze života hmyzu - Oh! To bude podívaná!", které uvádí Divadlo Husa na provázku.
Article
5
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 2, 1946, č. 269, 24. 11., s. 2
Annotation: Recenze obnovené premiéry.
Article
6
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 24, 2013, č. 18, 3. 5., s. 14
Annotation: Referát o pražské premiéře projektu Taková slavnost!, "inscenační tetralogie" divadla Husa na provázku, ztvárňující díla bratří Čapků.
Article
7
In: Svět a divadlo. -- ISSN 0862-7258. -- Roč. 24, 2013, č. 3, s. 64-68
Annotation: Referát o divadelní inscenaci.
Article
8
by Hynšt, Miloš, 1921-2010
Published Brno : Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2002.
Obsah knihy
Annotation: Soubor esejí spojujících teoretické pohledy na několik vybraných dramat s analýzou jejich scénické realizace; publikováno vesměs v divadelních...
Book
11
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 89, 16. 4., s. D5
Annotation: Soubor glos k divadelním inscenacím brněnských divadel; mj. k uvedení hry J. S. Menšíka v Polárce, hry bratří Čapků v Huse na provázku a hry...
Article
12
In: Svět a divadlo. -- ISSN 0862-7258. -- Roč. 1, 1990, č. 2, s. 14-20
Annotation: Referát o inscenacích her: Jirásek Alois, Lucerna; Čapek Josef - Čapek Karel, Ze života hmyzu; Hrubín František, Oldřich a Božena; Mrštík Alois...
Article
13
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 26, 1980, č. 186, 22. 9., s. 6
Annotation: Rozhovor s pražským dramatikem, překladatelem a režisérem hry před premiérou.
Article
14
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 35, 1979, č. 77, 31. 3., s. 5
Annotation: Referát o inscenaci v Divadle J. Wolkra.
Article
15
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 25, 1979, č. 68, 5. 4., s. 6
Annotation: Referát o inscenaci v Divadle J. Wolkra.
Article
16
In: Obrana lidu. -- ISSN 0231-6218. -- Roč. 38, 1979, č. 68, 6. 4., s. 6
Annotation: Referát o inscenaci v Divadle J. Wolkra.
Article
17
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 35, 1979, č. 88, 13. 4., s. 5
Annotation: Referát o inscenacích v Divadle J. Wolkra a v Liberci.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 59, 1979, č. 90, 17. 4., s. 5
Annotation: Referát o inscenaci v Divadle J. Wolkra.
Article
19
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 68, 1979, č. 289, 7. 12., s. 5
Annotation: Referát o inscenaci.
Article
20
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 4, srpen, s. 528-546
Annotation: Studie analyzující téma domova v díle K. Čapka z intertextuální perspektivy; s oddíly Domov jako vzdálená vzpomínka; Toulání bez cíle a bez...
Article