By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 7, 9. 1., s. 13
Lidovky.cz [online]. -- 9. 1. 2020
Annotation: Článek o literárních, dramatických a překladových dílech a dalších kulturních aktivitách K. Čapka v roce 1920.
Article
2
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2020, č. 5, 20. 1., s. 8
Annotation: Článek o rozhlasovém pořadu ČRo Vltava "Víkendová příloha", jehož součástí bude 1. 2. 2020 též debata literárního teoretika a kritika...
Article
3
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 2533-4654. -- R. 2018, č. 130, říjen, s. 5
Annotation: Autorka přemítá o svém (nejen) čtenářském setkávání s K. Čapkem.
Article
4
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 2533-4654. -- R. 2018, č. 130, říjen, s. 8-9
Annotation: Rozhovor s cestovatelem a sběratelem knih M. Homanem.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 7, 4. 4., s. 12
Annotation: Glosa k loňskému výročí úmrtí K. Čapka, ukazující recepci jeho díla ve Spojených státech amerických.
Article
6
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 5. 2. 2016
Annotation: Přehled překladů české literatury do nizozemštiny, reflexe české literatury a literárních akcí v Nizozemí, spjatých s českou literaturou,...
Article
7
online
In: Čítárny [online]. -- 25. 11. 2018
Annotation: Článek se zabývá roboty a umělými bytostmi jako literárními postavami děl českých i světových autorů.
Article
8
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 19, 11. 9., s. 11
Annotation: Reportáž o Mezinárodním divadelním festivalu v Setubalu, v jehož rámci byla uvedena též performance R. Gaety "Proměna" podle prózy F. Kafky....
Article
9
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 2533-4654. -- R. 2018, č. 131, prosinec, s. 6
Annotation: Článek o Městské knihovně Třeboň a titulech od bratří Čapků, které jsou v knihovně k vypůjčení.
Article
10
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 28, 2019, č. 20, 26. 11., s. 5
Annotation: Referát o dvou divadelních inscenacích Čapkova "R. U. R.".
Article
11
In: Zpravodaj Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 1805-7527. -- R. 2019, č. 57, s. 50-53
Annotation: Úvaha o aspektech ne-lidského v dramatu K. Čapka "R. U. R.".
Article
12
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 1, leden, s. 16-17
Annotation: Článek o K. Čapkovi a jeho vizionářství ohledně robotů a jejich "podmaňování si" lidí, což se, do určité míry, děje i dnes mj. v souvislosti...
Article
13
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 10, 13. 1, s. 5
Annotation: Zpráva o oslavách 130. výročí narození spisovatele K. Čapka v Malých Svatoňovicích; zmíněn je i editor Čapkových děl M. Halík.
Article
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 15, 18. 1., příl. Orientace, s. 24
Annotation: Zpráva o výstavě "Karel a Josef - bratři Čapkové", která probíhá v Knihovně města Plzně, a dalších akcích, které se vztahují k 130. výročí...
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 21, 25. 1., příl. Orientace, s. 17
Annotation: Článek o dramatu K. Čapka "R. U. R." a o vztahu I. Asimova k Čapkovi a jeho zmíněnému dramatu.
Article
16
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 2533-4654. -- R. 2020, č. 137, květen, s. 14
Annotation: Zpráva o výstavě "ROBOT2020", jež bude probíhat od 24. 11. 2020 do 31. 5. 2021 a již připravuje Technické muzeum v Brně ve spolupráci s Fakultou...
Article
17
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 274, 25. 11., s. 2
Annotation: Zpráva o cyklu "Kultura a umění zemí nové demokracie", který se konal v Moskvě.
Article
18
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 6, 1950, č. 8, 10. 1., s. 2
Annotation: Medailon K. Čapka.
Article
19
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 14, 1958, č. 97, 24. 4., s. 2
Annotation: Recenze dvou sovětských a dvou českých her (Šaldova "Dítěte" a Čapkova "R.U.R.").
Article
20
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 1, leden, s. 58-63
Annotation: Autor se zamýšlí nad problematikou stále více se rozšiřující automatizace výroby - také v souvislosti s literárním zobrazením robotů u K....
Article