By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
3
online
In: Čítárny [online]. -- 4. 1. 2017
Annotation: Článek o románu "Řešany" K. M. Čapka-Choda.
Article
4
5
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 2533-4654. -- R. 2019, č. 135, prosinec, s. 11
Annotation: Článek o reflexi literární tvorby bratří Čapků ze strany K. Sezimy.
Article
6
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 72, 2020, č. 1, 20. 1., s. 40
Annotation: Bio-bibliografické poznámky.
Article
7
In: Almanach Kmene 1948. -- R. 1948, s. 160-163
Annotation: Poznámky o osobnosti K. M. Čapka-Choda a literárněvědné reflexi jeho díla.
Article
8
In: Věda a život. -- ISSN 0322-8258. -- Roč. 12, 1946, č. 8, s. 381-384
Annotation: Autor uvažuje o možných vědeckých podnětech pro spisovatele.
Article
9
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 1, 1954, č. 3, březen, s. 129
Annotation: Kritika špatně vytištěných dřevorytů P. Šimona v níže zmíněné knize.
Article
10
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 44, 2012, s. 107-129, 160-166
Annotation: Edice korespondence. Obrazová část týkající se těchto autorů je otištěna na s. 160-166.
Article
11
In: Věda a život. -- ISSN 0503-7506. -- Roč. 5, 1958, č. 12, prosinec, s. 749-750
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 61, 13. 3., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 5, s. 654-661
Annotation: Studie o denících K. M. Čapka-Choda, uložených v jeho pozůstalosti. M. Aleš, B. Benešová, E. Destinnová, J. Herben, K. Klostermann a J. Kvapil...
Article
15
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 3, 2003, č. 4, s. 289-298
Annotation: Studie.
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 14, 9. 9., s. 6-7
Annotation: Studie; předneseno na konferenci Český jazyk a literatura ve 20. století (Walbrzych 15.-16. 5. 2003).
Article
18
by Všetička, František, 1932-
Published Olomouc : Votobia, 2002.
Book
19
Published Praha : Správa pražských hřbitovů, 1998.
Annotation: Průvodce; s úvodem Stručná historie hřbitova a jeho nynější stav (s. 9-11), se soupisem hrobů Za oponou času (jmenný rejstřík osob a hroby...
Book
20
In: Mistři bez fraků. -- s. 5-13
Annotation: Autorská předmluva k souboru anekdotických příběhů z uměleckého světa, mj. ze života uvedených spisovatelů; s autorovou Ediční poznámkou...
Book Chapter