By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Vesmír. -- ISSN 0042-4544. -- Roč. 98 (149), 2019, č. 5, květen, s. 312-314
Annotation: Úryvek z kapitoly publikované v knize "Literární kronika první republiky : události, díla, souvislosti"; připojena bio-bibliografická poznámka...
Article
3
by Měšťan, Antonín, 1930-2004
Published Praha : Goethe-Institut : Osródek kultury Polskiej, 1992.
Annotation: Sborník referátů a diskusních příspěvků ze stejnojmenného sympozia konaného 13.-14. března 1991 k otázce vztahů Čechů, Slováků a Poláků...
Book
4
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 29, 2018, č. 43, 22.-28. 10., s. [59]-61
Annotation: Článek o obrazu češství v písních K. Hašlera.
Article
6
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1988, č. [2], únor, s. 19-39; č. [3], březen, s. 88-103
Annotation: Překlad některých kapitol z knihy "Tschechen und Deutsche 1918-1938" věnované meziválečným česko-německým vztahům.
Article
7
In: Do švestek jsme doma. -- 4. s. obálky
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorovi; s komentářem textu (4. s. obálky); s bio-bibliografickou poznámkou o ilustrátorovi (4. s. obálky).
Book Chapter
8
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1988, č. [11], prosinec, s. 25-32
Annotation: Úvaha o pojetí českých dějin v "Pamětech" Jiřího Černého - především zaměřena pozornost na rozdíl mezi Čechy a Čecháčky, jak je charakterizuje...
Article
9
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [7], září, s. [60]-[68]
Annotation: Úvaha nad typickým charakterem českého národa.
Article
10
by Bahbouh, Charif, 1941-
Published Brandýs nad Labem : Dar Ibn Rushd, 2019.
Annotation: Komentovaná edice arabsky psané zprávy Ibrahima ibn Jakuba o Praze (s transkripcí a překladem do češtiny) doplněná úvodem o arabských rukopisech...
Book
11
In: Historické studie [samizdat]. -- Č. 25, 1989, červen, s. 91-100
Annotation: Reakce na článek J. Vrány [=Kučera, Rudolf] zabývající se národnostními vztahy v předválečném Československu.
Article
12
In: Historické studie [samizdat]. -- Č. 25, 1989, červen, s. 143-144
Annotation: Recenze na dva články zaměřené na historii oblasti Zaolší zveřejněné v polské historickém časopise "Zeszyty historiczne" (č. 47/1985).
Article
13
In: Historické studie [samizdat]. -- Č. 25, 1989, červen, s. 144-145
Annotation: Anotace na článek v časopise "Zeszyty Historyczne" - interview s bývalým polským atašé v ČSR.
Article
14
In: Historické studie [samizdat]. -- Č. 25, 1989, červen, s. 146-147
Annotation: Anotace na studii P. Wandycze "Polska i Zagranica".
Article
15
by Freiová, Michaela, 1942-
Published [Místo vydání není známé] : [nakladatel není známý] [samizdat], 1984.
Annotation: Dopis shrnující stav československé společnosti z morálního hlediska, začínající oslovením: "Milý Andrzeji", není vyloučeno, že jde o mystifikaci.
Book
16
In: Čechoslováci ve světě. -- S. 5
Annotation: Předmluva; s komentářem textu (4. s. obálky).
Book Chapter
17
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+135, 2019, č. 9, s. 142-143
Annotation: Recenze.
Article
18
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 2, 3. 1., příl. Salon, č. 1005, s. 16
Salon. -- 11. 1. 2019
Annotation: Recenze.
Article
19
by Krčil, Bohumil, 1952-1992
Published Praha : Torst, 2017.
Annotation: Samizdatový sborník, který v New Yorku koncem 80. let uspořádal fotograf Bohumil „Bob“ Krčil, vypovídá o životě českých exulantů v New...
Book
20