By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 8, říjen, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
3
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 9, listopad, 3. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
4
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2018, č. 69 (3), s. 27-34
Annotation: Stať věnovaná literární tvorbě S. Čecha, ve které spisovatel prezentoval Liberecko; připojeny ukázky z básní.
Article
5
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 10, prosinec, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury (obsahuje též soupis mimočítankové četby Státního pedagogického...
Article
6
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 50, 2018, č. 46, 13. 11., s. 20
Annotation: Medailon nakladatele a knihkupce F. Topiče.
Article
7
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 4, duben, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
8
In: Výlety páně Broučkovy. -- S. 17-66
Annotation: Komentář k Janáčkově opeře na motivy románů Svatopluka Čecha; s obsazením a synopsí (s. 6-13), biografickými poznámkami o umělcích podílejících...
Book Chapter
9
10
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 1, 28. 6., s. 147-148
Annotation: Komentář k Májovému hnutí, které se v Číně odehrálo 4. 5. 1919, k počátkům moderní čínské literatury, které jsou spjaty s Májovým hnutím,...
Article
12
13
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 2. 10. 2019
Annotation: Článek o propagátorce české literatury a překladatelce české literatury do němčiny A. Auředníčkové, která v letech 1901-1938 působila ve...
Article
14
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 301, 31. 12. 2019 - 1. 1. 2020, s. 9
Lidovky.cz [online]. -- 5. 1. 2020
Annotation: Recenze.
Article
15
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 12, 15. 1., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 7, č. 2, s. 4
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 7, 2020, č. 2, 15. 1.
Annotation: Úvaha o ochraně a obraně národního jazyka jako nutnosti pro udržení národní identity.
Article
16
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 1, 1951, č. 14, 8. 4., s. 16-17
Annotation: Článek o historii vydávání časopisu.
Article
17
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 1, 1951, č. 35, 2. 9., s. 7
Annotation: Citace ohlasů uvedených autorů na první Jiráskova díla.
Article
18
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 2, 1946, č. 44, 21. 2., s. [1]-2
Annotation: Stať o Sv. Čechovi ke 100. výročí jeho narození.
Article
19
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 2, 1946, č. 45, 22. 2., s. 2
Annotation: Zpráva o pietním aktu u hrobu S. Čecha ke 100. výročí jeho narození.
Article
20
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 248, 23. 10., s. 2
Annotation: Informační glosa.
Article