By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Published Praha : Národní galerie, 2019.
Annotation: Česko-německý průvodce výstavou Národní galerie Praha, konané ve Šternberském paláci od 24. 5. do 15. 9. 2019, představuje artefakty z obou...
Book
3
by Karg, Ina
Published Frankfurt am Main ; Berlin ; Bern ; Bruxelles ; New York ; Oxford ; Wien : Peter Lang, 2001.
Annotation: Monografie je příspěvkem k literární topografii Čech, zabývá se mj. ztvárněním českého kulturního prostoru v barokních spisech, podrobněji...
Book
4
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 55, 2015, Heft 1, s. 184-185
Annotation: Recenze na třetí díl monografie G. Marinelli-König o obrazu českého národního obrození a kultuře Čech, Moravy a Slezska ve vídeňských časopisech...
Article
5
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 40, 2018, č. 5, květen, s. 38-41
Annotation: Článek o vydávání knižní série "Čechy" v Ottově nakladatelství a o realizaci tohoto knižního projektu (především o výtvarném provedení...
Article
6
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 54, 2014, Heft 1, s. 182-183
Annotation: Recenze na monografii G. Marinelli-König o obrazu českého národního obrození a kultuře Čech, Moravy a Slezska ve vídeňských časopisech a almanaších...
Article
7
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 117, 2019, č. 3, s. 695-722
Annotation: Studie o úloze slovanských kronikářů Kosma, Galla a Nestora při formování identity jednotlivých národů a christianizaci. Dle autora nejsou jejich...
Article
8
9
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 9, 1953, č. 307, 25. 12., s. 5
Annotation: Medailon.
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 285, 6. 12., s. 12
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 51 (11), 1953, č. 1, červenec, s. 140-143
Annotation: Recenze vydání 78 českých listin z let 1432-1526, které se uchovaly v maďarském zemském archivu (Magyar Országos Levéltár) v Budapešti.
Article
12
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 71, 1947, č. 2, s. 175-176
Annotation: Recenze.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 4, 1. 3., s. 7
Annotation: Článek.
Article
14
In: Stifter Jahrbuch. Neue Folge. -- Band 19, 2005, s. 41-52
Annotation: Mírně upravený referát přednesený 16.4.2004 na uvedeném sympoziu v Olomouci; s částmi: Heimkehr, Antagonismen einer historischen Gemeinschaft;...
Article
15
16
In: Stifter Jahrbuch. Neue Folge. -- Band 19, 2005, s. 173-175
Annotation: Recenze.
Article
17
Published München : Adalbert Stifter Verein, 2004.
Annotation: Soubor medailonů 30 uvedených autorů 20. století, s jejich fotografiemi a s fotografiemi jejich hrobů (popř. s náhrobními nápisy, nekrology, úmrtními...
Book
18
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 45, 2004, Heft 1, s. 242-244
Annotation: Recenze; z českých měst jsou v cestopise zachyceny kromě Prahy: Bor s Přimdou, Stříbro, Plzeň s Rokycany, Beroun, Nymburk, Jaroměř, Nový Bydžov,...
Article
19
In: Rodinné dědictví. -- s. 9-14
Annotation: Autorčina předmluva k vyprávění o historii židovských jmen, uspořádanému do kapitol: Jen jméno jediné, Z rodinných důvodů, Všechny ctnosti...
Book Chapter
20