By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 11 (30), 2019, č. 6, s. 86-87
Annotation: Esej uvedená jako ukázka z knihy J. Čepa "Meditace", která má vyjít na konci roku 2020; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 87).
Article
3
4
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [8], říjen, s. [36]-[46] [1]-11
Annotation: Studie na téma poezie a divadlo jako příspěvek pro mezinárodní bienále poezie v Liège ve dnech 11. - 15. 9. 1986, kam byla autorka pozvána, ale...
Article
5
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 29, 2019, č. 8, 11. 2., s. 9
Annotation: Článek o rozhlasovém pořadu "Schůzky s literaturou", který bude 24. 2. 2019 vysílat ČRo Vltava a který bude věnován spisovateli J. Čepovi.
Article
6
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 29, 2019, č. 13, 18. 3., s. 10
Annotation: Článek o rozhlasovém pořadu ČRo Plus "Portréty", který bude 28. 3. věnován spisovateli V. Mertlovi, o němž promluví literární historik E....
Article
7
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 29, 2018, č. 3/4, 27. 3. 2019, s. 153-161
Annotation: Recenze.
Article
8
by Všetička, František, 1932-
Published Praha : H&H, 2019.
Annotation: Soubor literárněmístopisných fejetonů o francouzských, českých i jiných spisovatelích spjatých s Francií (čeští autoři uvedení v rozpise);...
Book
10
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 9. 3. 2016
Annotation: Ukázka z úvodního komentáře editora J. Zatloukala ke "Knize týdne" J. Čepa, jež obsahuje Čepovy recenze z jeho poválečného exilového působení...
Article
12
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 10, říjen, příl. Kraj Vysočina, s. 3
Annotation: Článek o čtyřech muzeích kraje Vysočina, které nabízí expozice věnované literatuře.
Article
13
14
In: Meditace. -- ISBN 978-80-7325-484-1. -- S. 470-480
Annotation: Ediční zpráva představuje komentář k vydávání Čepova díla v Československu a v Čechách a na Moravě.
Book Chapter
15
online
In: Masarykův lid. -- Roč. 23, 2017, č. 2, červen, s. 19
Annotation: Medailon F. X. Šaldy, jehož součástí je vzpomínka J. Čepa na F. X. Šaldu.
Article
16
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 19, 2019, č. 3, s. 408-412
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 212, 11. 9., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 7, 19. 2., s. 16
Annotation: Recenzní přehled.
Article
19
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 22, 2012, č. 46, s. 20-33
Annotation: Studie; zejm. ke vztahu fabule/syžetu a krajiny a k "fabulotvornosti" krajiny literárních děl J. Čepa.
Article
20
by Reynek, Bohuslav, 1892-1971
Published Praha : Karolinum, 2012.
Annotation: Komentovaný soubor korespondence B. Reynka obsahuje zhruba 1200 položek a je rozdělen do 32 oddílů, uvozených krátkou charakteristikou pisatelů-adresátů...
Book