By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 5, 7. 1., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 7, 1997, č. 2, 6.-12. 1., s. 4
Annotation: Recenze souboru studií z 60. - 70. let (rukopisný název Čtrnáct studií o baroku našem a cizím).
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1997, č. 1, 8. 1., s. 1, 7
Annotation: Studie.
Article
4
In: Alternativa nova. -- Roč. 3, 1996/1997, č. 5, 20. 1. 1997, s. 256-260
Annotation: Recenze souboru studií z let 1956 - 1972.
Article
5
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 16, 2005, č. 180, 3. 8., s. B4
Annotation: Portrét J. Muchy mimo jiné poukazuje k soudu V. Černého o Muchově raném díle.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 16, 2005, č. 31, 1. 8., s. 16
Annotation: Recenze dvou knižních publikací a posledního čísla časopisu Slovo a smysl.
Article
7
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- R. 2005, č. 4, 25. 1., s. 19
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 14, 8. 9., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 12, 2005, č. 49, 5. 12., s. 66-67
Annotation: Portrét J. Durycha, soustředěný k jeho publikační činnosti v prosinci 1938.
Article
10
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 15, 2005, č. 32, s. 26-35
Annotation: Úvaha o přítomnosti Cervantesova Dona Quijota v českém uměleckém prostředí.
Article
11
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 16, 2005, č. 4, s. 245-249
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 263, 11. 11., s. 25
Annotation: Glosa k čtyřsvazkové reedici povídkových knih J. Smetanové, její autogramiádě, chystaných memoárech a studii V. Černého Jindřiška Smetanová,...
Article
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 274, 25. 11., s. 25
Annotation: Recenze, mj. zpochybňující Hrubínovo autorství rukopisu "pábitelského" samizdatu, reprodukovaného v knize.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 49, 29. 11., s. 16
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 13, 2004, č. 20, 30. 11., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. 71, 2004, č. 9, listopad, s. 240-241
Annotation: Úvaha rozvíjející tezi V. Černého o "diktátu etickém".
Article
17
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 15, 2005, č. 10, 13. 1., příl. Salon, č. 400, s. 4
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 12, 2005, č. 4, 24. 1., s. 24-29
Annotation: Medailon J. Wericha a J. Voskovce, citovány výroky J. Slomka, resp. V. Černého o J. Werichovi, připomenuto je to, že Werich podepsal dopis adresovaný...
Article
19
In: Stifter Jahrbuch. Neue Folge. -- Band 13, 1999, s. 116-131
Annotation: Studie, s kapitolami: Barbara Königs Kunstkitterei von Ivan Binar, oder: eine Poetik der Euregio Barock, Erste Seerose; Die Zerlegung eines geordneten...
Article
20
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 12, 2005, č. 12, 21. 3., s. 84-85
Annotation: Jubilejní portrét V. Černého. Zmíněni F. X. Šalda, E. Hostovský, K. Poláček, O. Fischer, H. Bonn a J. Orten.
Article