By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 4, 6.-26. 3., s. 17-18
Annotation: Medailon o životě a díle profesora Václava Černého a dopis u příležitosti jeho osmdesátých narozenin. Mluvčí Charty 77 děkují za jeho morální...
Article
3
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 31, 2020, č. 6, 3.-9. 2., s. [12]-17
Annotation: Článek o B. Němcové, recepci jejího díla a proměnách recepce děl B. Němcové.
Article
4
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, č. 3, 29. 1. - 24. 2., s. 14-17
Annotation: Zpráva uvádějící, co nového vyšlo v samizdatu do uzávěrky tohoto čísla. U sborníků a časopisů je podrobně uveden obsah. K 80. narozeninám...
Article
5
In: Host [samizdat]. -- R. 1987/1988, č. 4, srpen 1988, s. [9]-[21]
Annotation: Rozbor Palivcova díla; předchází medailon autora (s. 7-8).
Article
6
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [5], 1985, č. 3, s. 48-59
Annotation: Recenze.
Article
7
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [5], 1985, č. 3, s. 73-76
Annotation: Kritická poznámka k memoárovému dílu Václava Černého; autor kritizuje Černého zaujatost vůči některým osobnostem (Růženě Grebeníčkové,...
Article
8
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [7], 1987, č. 3, s. 1-36
Annotation: Esej o životě a tvůrčí osobnosti předního esejisty, jehož vývoj je charakteristický odklonem od původní (básnické) tvorby směrem k reflexivnímu...
Article
9
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 29, 2018, č. 43, 22.-28. 10., s. 16-23
Annotation: Soubor anotací, mj. níže zmíněných knih.
Article
10
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 10 (29), 2018, č. 4, s. 65-77
Annotation: Studie věnovaná dějinám knižní ilustrace po roce 1948, mj. zmíněny postoje V. Černého a osudy Z. Buriana, B. Konečného a G. Kruma.
Article
11
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [1], 1978, č. 10, 1. 7.-11. 9., s. 18
Annotation: Dopis britskému ministerskému předsedovi a předsedovi Labour Party J. Callaghanovi o případu a zatčení J. Gruši, který je souzen za obsah svého...
Article
12
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1988, č. [11], prosinec, s. 25-32
Annotation: Úvaha o pojetí českých dějin v "Pamětech" Jiřího Černého - především zaměřena pozornost na rozdíl mezi Čechy a Čecháčky, jak je charakterizuje...
Article
13
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 74, 28. 3., příl. Salon, č. 1117, s. 17
Salon. -- 2. 4. 2019
Annotation: Fejeton zabývající se prózami M. Kundery a srovnáním děl M. Kundery a L. Vaculíka, který vychází z recenze V. Černého "Dva romány téměř...
Article
15
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 12, 5. 6., s. 31
Annotation: Zpráva o divadelní inscenaci "Opuštěná společnost" podle stejnojmenné knihy E. Taberyho, již na divadelním festivalu Divadelní Flora Olomouc...
Article
16
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 26. 5. 2014
Annotation: Ukázka z knihy "Slávy dcera : báseň lyricko-epická v pěti zpěvích. Překlad a výklad Slávy dcery z panslavistického mýtu do kulturní historie...
Article
18
19
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 62, 2018, č. 160, 21. 8., s. 11
iHned.cz [online]. -- 21. 8. 2018
Annotation: Článek se věnuje politickým perzekucím proti V. Černému v období po srpnu 1968.
Article
20
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1987, č. [7], září s. 73-81
Annotation: Úvaha na téma muži a ženy a vztahy mezi nimi jako téma v literatuře, vzpomínkové medailony tří mužů blízkých E. Kantůrkové: Václava Černého,...
Article