By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 10, 1987, č. 6, duben, s. 23-25
Annotation: Zpráva uvádějící, co nového vyšlo v samizdatu do uzávěrky tohoto čísla. Časopisy a sborníky jsou podrobně anotovány. U časopisů přibyla...
Article
2
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 4, 1985, s. [1]
Annotation: Článek o závěrečné fázi života a tvorby Z. Kalisty, především o knižně nevydaném rukopisu "Tvář baroka". Autor připomíná, že toto dílo...
Article
3
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 5, 1985, s. [1]
Annotation: Recenze samizdatového opisu pozdních básní I. Blatného vydaných v r. 1980 jako čtvrtý svazek řady poezie Asyl v edici Česká expedice; autor...
Article
4
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 28, 1986, s. [1]
Annotation: Článek se v souvislosti s výročím narození F. Halase a J. Seiferta ohlíží za dvěma samizdatovými tituly - za monografií "Rozloučení s Jaroslavem...
Article
5
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 31, 1987, s. 3
Annotation: Stručná zpráva informující o dvou samizdatových knižních novinkách: o poslední básnické sbírce Z. Kalisty a o výročním sborníku k pětašedesátinám...
Article
6
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 35, 1987, s. [1]
Annotation: Zpráva o rozepisování dvou Kalistových knih v samizdatové edici Česká expedice - ta Kalistovi posmrtně vydala básnickou sbírku "Veliká noc"...
Article
7
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 38, 1987, s. 2
Annotation: Článek v reakci na postesk I. Klímy, že se - vyjma jediného příspěvku Jazzové sekce - v samizdatu mlčí o slavnostní řeči našeho jediného...
Article
8
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 48, 1987, s. 2
Annotation: Zpráva o nově připravovaných titulech v samizdatové edici Česká expedice, konkrétně o sbírce básní V. Vokolka rozepisované pod názvem "Na...
Article
9
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 60, 1988, s. 2
Annotation: Zpráva o nových přírůstcích v edici Česká expedice; opsány byly recentně rukopisy Z. Kalisty "Vzpomínání na Jana Zahradníčka" a "Svědectví...
Article
10
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 66, 1988, s. [2]
Annotation: Zprávy informují o novinkách v edici Česká expedice - opsána zde recentně byla historická studie V. Kadlece ("Prezident Hácha"), dvě básnické...
Article
11
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 71, 1989, s. 2
Annotation: Kratičký článek o osudu zapomenutého a umlčeného historika J. Slavíka informuje o dvou jeho dílech, jež mu jsou rozepisovány v edici Česká...
Article
12
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 71, 1989, s. 2
Annotation: Zpráva ve stručnosti informuje o prvních pětadvaceti svazcích - výhradně na poezii zaměřené - opisové řady Asyl spadající pod edici Česká...
Article
13
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 72, 1989, s. [1]
Annotation: Seznam novinek v produkci České expedice.
Article
14
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 49, 1993, č. 133, 10. 6., s. 9
Annotation: Mj. o časopise Univerzita Karlova a samizdatové edici Česká expedice.
Article
15
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 13, 1993, č. 1, s. 63-64
Annotation: Úvodní poznámka k soupisu titulů vydaných samizdatovým nakladatelstvím Česká expedice, zakladatel a editor: Hořec Jaromír; soupis otištěn...
Article
16
In: Soudný den. -- S. 87-88
Annotation: Doslov převzatý z 1. vyd. (Kolín nad Rýnem, Index 1988; pro toto vydání zvolil J. H. pseudonym Čech Jan); sbírka ze srpna-října 1968 (vydání...
Book Chapter
17
In: Úzkost. -- S. 85-86
Annotation: Poznámka o autorovi; vydáno podle samizdatového strojopisu (Česká expedice, řada poezie Asyl, sv. 9, 1983); redakčně upraveno 1989.
Book Chapter
18
In: Kurs. -- R. 1993, č. 2, s. 7
Annotation: Recenze; rukopis původně publikován ve strojopisných samizdatech edice Kvart a edice Expedice, podstatné ukázky publikovány v časopise Střední...
Article
19
In: Němé holubice dálek. -- 4. s. obálky
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka (též s přehledem literárních cen); sbírka vyšla ineditně (Česká expedice, 1989), s oddíly Potměden, Obouvání...
Book Chapter
20
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 3, 1993, č. 55, 8. 3., s. 8
Annotation: O činnosti nakl. Česká expedice; též o samizdatu; ediční plán nakladatelství též v ČD 6. 3.
Article