By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
by Komárek, Martin, 1961-
Published Praha : Práh, 2019.
Annotation: Fotografická publikace mapuje poslední léta normalizace v Československu až do popřevratových politických událostí zakončených rozdělením...
Book
3
Annotation: Publikace přibližuje svět českých novinářů a současných médií, novinářskou práci a aktuální problémy žurnalistiky; s uvedenou předmluvou,...
Book
4
Published Weitra : Bibliothek der Provinz, 2019.
Annotation: Kolektivní monografie mapuje historii dvou století česko-rakouských vztahů s ohledem na to, co oba národy spojuje i rozděluje; se seznamem vyobrazení...
Book
5
In: Lógr. -- ISSN 1804-6835. -- Roč. 9, 2019, č. 33, podzim, s. 67-70
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 30, 5. 2., s. 8
Annotation: Stylizovaný dopis k narozeninám novináře, spisovatele a myslitele F. Peroutky (*6. 2. 1895).
Article
7
Annotation: Kolektivní monografie nabízí pohledy do dějin ženského psaní v různých oblastech střední Evropy (konkrétně v Čechách, Polsku, Maďarsku,...
Book
8
Published Rakovník : SOA v Praze - Státní okresní archiv Rakovník, 2018.
Annotation: Sborník mapuje dějiny českého trampingu, sleduje a analyzuje společenské faktory, které podněcovaly a také omezovaly jeho činnost a rozsah; s...
Book
9
by Žantovský, Petr, 1962-
Published Vendryně : Beskydy, 2018.
Annotation: Monografie se zabývá proměnami českých médií ve 21. století a jejich vztahu k objektivitě, dezinformacím a informační válce; autor se zvláště...
Book
10
by Štěpánek, Pavel, 1942-
Published Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018.
Annotation: Monografie je věnována rozsahu působnosti španělského umění, ikonografie, vzdělanosti a zejména náboženské kultury, na české myšlenkové...
Book
11
by Buben, Milan, 1946-
Published Praha : Libri, 2018.
Annotation: Monografie se věnuje historii církevního řádu Johanitů a českému velkopřevorství řádu maltézských rytířů v dějinách českých zemí;...
Book
12
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 25, 2018, č. 42, 8. 10., s. 42-[43]
Annotation: Článek o čtenářství a knižním trhu v Česku.
Article
13
by Stárek, František, 1952-, Valenta, Martin, 1980-
Published Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, Argo ; 2018.
Annotation: Kolektivní monografie přibližuje dějiny hudební skupiny Plastic People v letech 1968-1976 a sleduje také formování prvních konceptů kulturních...
Book
14
by Bernátek, Martin, 1986-, Hejmová, Anna, 1982-, Novozámská, Martina, 1974-
Published Praha : Institut umění - Divadelní ústav, 2018.
Annotation: Kolektivní monografie mapuje rozsah a podobu fotografického materiálu vztahujícího se k divadelní kultuře na území současné České republiky;...
Book
15
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 29, 2018, č. 249, 26. 10., příl. City Dnes, listopad, s. 80
Annotation: Zprávy.
Article
16
by Nulíček, Michal
Published Praha : Wolters Kluwer, 2018.
Annotation: Publikace představuje právní předpis, který je komentářem k obecnému nařízení o ochraně osobních údajů; se Seznamem autorů (s. VII); se...
Book
17
by Přibáň, Jiří, 1967-
Published Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2018.
Annotation: Knižní rozhovor publikovaný ke stému výročí republiky zvažuje témata české národní identity, státního práva, státní suverenity, národního...
Book
18
In: Omyl kronikáře Kosmy. -- S. 205-213
Annotation: Doslov; s komentářem textu (4. s. obálky).
Book Chapter
19
20
by Makariusová, Marie, 1956-
Published Praha : Historický ústav AV ČR : Academia, 2018.
Annotation: Dvacátý první díl "Biografického slovníku českých zemí" obsahuje biogramy osobností (H-Ham) spjatých s českými zeměmi; se seznamem autorů...
Book