By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Jazzstop [samizdat]. -- Roč. 1, 1987, č. 1, s. 9
Annotation: Prohlášení prezidenta Mezinárodní jazzové federace Ch. Alexandra k zatčení členů Jazzové sekce.
Article
2
In: Ten den : 17. listopad 1989. -- Přední záložka
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorech; s Ediční poznámkou (s. 278); s bio-bibliografickou poznámkou o autorech (zadní záložka); s komentářem...
Book Chapter
3
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 276, 28. 11., příl. Salon, č. 1151, s. 16
Salon. -- 2. 12. 2019
Annotation: Sloupek věnovaný knize vzpomínek L. Roučka "Můj a náš příběh".
Article
4
In: Startky bez filtru a pivo do džbánku. -- 4. s. obálky
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorce s její fot.; s komentářem textu (4. s. obálky).
Book Chapter
5
In: Generace 89. -- S. 3-5
Annotation: Předmluva k antologii komiksů z krátkého období boomu po roce 1989; s Medailony kreslířů (s. 163-165, viz rozpis) a ediční poznámkou (s. 166).
Book Chapter
6
Annotation: Kolektivní česko-slovenská monografie přináší pohled na dílčí aspekty literární vědy, především v oblasti translatologie, přičemž navazuje...
Book
7
by Sýkora, Michal, 1971-
Published Brno : Host, 2019.
Annotation: Monografie je věnována životu a dílu Philipa Rotha, včetně jeho zkušeností s českým prostředím a jeho zájmu o české spisovatele (mj. též...
Book
8
online
In: Jazzstop [samizdat]. -- Roč. 1, 1987, č. 3/4, s. 6-8
Annotation: Komentář k aktuální kulturní situaci v Československu - zmíněn zákaz Jazzové sekce a analogie v literatuře. Předneseno ne veřejném shromáždění...
Article
9
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 10, 11. 9. - 7. 10., s. 22-24
Annotation: Fejeton tematizující politickou nesvobodu v Československu.
Article
10
In: Domino [samizdat]. -- Č. 2, 1987, srpen, s. [4]-[16]
Annotation: Rozsáhlý komentář ke kulturní situaci v Československu v době normalizace. Autor se zaměřuje především na aktuálně probíhající perzekuci...
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 30, 5. 2., s. 8
Annotation: Stylizovaný dopis k narozeninám novináře, spisovatele a myslitele F. Peroutky (*6. 2. 1895).
Article
13
by Vaněk, Miroslav, 1961-, Otáhal, Milan, 1928-2017
Published Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2019.
Annotation: Rozšířené druhé vydání knihy svědectví studentských aktivistů o listopadových událostech roku 1989 obsahuje též nově zařazenou studii...
Book
14
Published Praha : Prakul Production, 2019.
Annotation: Kniha reportáží se věnuje historii vzniku a působení časopisu Studentské listy a jejich kulturnímu a politickému kontextu.
Book
15
16
Published Litoměřice : Liberec : Praha : Státní oblastní archiv v Litoměřicích ; Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická ; Scriptorium, 2019.
Annotation: Kolektivní monografie se z historiografického hlediska zabývá německými provinciemi v českých zemích na konci roku 1918 a mapuje roli německého...
Book
17
by Ležák, Zdeněk, 1974-
Published Brno : Edika, 2019.
Annotation: Populárně-naučná publikace, doplněná komiksem, mapuje události a průběh Sametové revoluce v Československu v roce 1989 formou přístupnou čtenářům...
Book
18
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 29, 2018, č. 36, 6. 9., s. 54
Annotation: Anotace knihy amerického režiséra animovaných filmů G. Deitche.
Article
19
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 180, 6. 8., s. 9
Annotation: Článek o chystaném vydání komiksu u příležitosti stého výročí založení Československa Univerzitou Palackého.
Article
20
by Junek, Václav, 1950-, Hejna, Tomáš, 1991-
Published Praha : Olympia, 2018.
Annotation: Mononografie se věnuje historii první Československé republiky a analyzuje důsledky politických rozhodnutí jejích politiků; s Jmenným rejstříkem...
Book