By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 31, 6. 2., příl. Salon, č. 1160, s. 16
Salon. -- 25. 2. 2020
Annotation: Recenze.
Article
2
4
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 31, 2020, č. 4, duben, příl. Biblio, s. 13
Annotation: Soubor anotací, mj. na uvedené knihy.
Article
5
In: Časopis Matice moravské. -- ISSN 0323-052X. -- Roč. 132, 2013, č. 1, s. 217-218
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 281, 1. 12., příl. Víkend, s. 31
Annotation: Soubor anotací; mj. k níže uvedeným knihám.
Article
7
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 22, 2012, č. 45, s. 277-280
Annotation: Recenze.
Article
8
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 4, 5. 1., příl. Víkend, s. 26
Víkend. -- 5. 1. 2013
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 3, s. 458-459
Annotation: Referát o sympoziu.
Article
10
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 56, 2005/2006, č. 1, s. 10-15
Annotation: Úvaha o problematických aspektech a tématech (česká avantagarda, česká literatura po druhé světové válce) výuky literatury.
Article
11
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 26, 2004, č. 6, [10. 11.], s. 62
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 52, 2004, č. 6, prosinec, s. 853-855
Annotation: Recenze.
Article
13
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 5, 9. 3., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Časopis Matice moravské. -- ISSN 0323-052X. -- Roč. 123, 2004, č. 2, s. 487-490
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Historica. Series Nova. -- ISSN 1210-8499. -- Sv. 3/4, 1996/1997, s. 163-164
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 54, 2006, č. 1, s. 135-138
Annotation: Referát o konferenci, účastníci uvedeni níže.
Article
18
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 28, 12. 7., s. 29
Annotation: Recenze v rubrice Knihy.
Article
19
In: Časopis Matice moravské. -- ISSN 0323-052X. -- Roč. 120, 2001, č. 2, s. 491-503
Annotation: Polemika s Čornejovým pojetím příčin vypuknutí husitské revoluce.
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 3, 7. 2., s. 23
Annotation: Recenze.
Article