By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Published Praha : Čs. spisovatel, 1990.
Annotation: Příležitostný tisk - výbor 21 nejaktuálnějších hesel z Čapkovy knihy Kritika slov (psané v r. 1920 pro Národní listy) a esej O demokracii...
Book
2
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 3, 1992, č. 36, 3. 9., s. 2
Annotation: Čs. spisovatel; přehled knižní produkce; mj. o nové edici Imagena.
Article
3
In: Noviny. -- Roč. 1, 1992, č. 111, 27. 7., s. 5
Annotation: Rozhovor; Čs. spisovatel.
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 5, 1992, č. 249, 22. 10., příl. Národní 9, č. 43, s. 2
Annotation: O nutnosti sponzorovat nakladatelskou činnost, zejména nakladatelství (Čs. spisovatel), vydávající poezii. Též o rozhovoru: Frýbová Zdena (Květy,...
Article
5
In: Český dialog. -- ISSN 1210-2784. -- Roč. 2, 1992, č. 22, 4. 11., s. 12
Annotation: Článek o historii, současné situaci a výhledech nakladatelství Čs. spisovatel.
Article
6
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 49, 1993, č. 70, 25. 3., s. 6
Annotation: Čs. spisovatel; o výsledcích a výhledech.
Article
7
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 101, 1985, č. 1, s. 154
Annotation: Poznámka k 35. výročí založení nakladatelství Čs. spisovatel.
Article
8
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 102, 1986, č. 8, s. 154-155
Annotation: Přehledový článek o produkci edice Puls nakladatelství Čs. spisovatel.
Article
9
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 21, 1986, č. 4, s. 83
Annotation: Recenze; Čs. spisovatel.
Article
10
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 62, 1981, č. 206, 1. 9., s. 5
Annotation: Informativní přehled chystaných titulů nakladatelství Čs. spisovatel v edicích Slunovrat, Žatva, Klíč a titulů k 60. výročí založení KSČ.
Article
11
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 65, 1984, č. 241, 11. 10., s. 5
Annotation: Informativní článek o edičních počinech nakladatelství Čs. spisovatel k výročí, zejm. o připravované edici Puls.
Article
12
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 65, 1984, č. 259, 1. 11., s. 5
Annotation: Přehledový článek; Čs. spisovatel.
Article
13
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 67, 1986, č. 195, 20. 8., s. 5
Annotation: O edicích nakladatelství Čs. spisovatel, zejména o: Sebrané spisy, Spisy.
Article
14
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 67, 1986, č. 207, 3. 9., s. 5
Annotation: Informativní přehled o připravovaných titulech 3. ročníku edice Česká próza 1945-1985 v nakladatelství Čs. spisovatel v r. 1987.
Article
15
Published Praha : Československý spisovatel, 1984.
Annotation: S redakční poznámkou (s. 7-8); s rejstříkem edic a edičních typů, s rejstříkem překladatelů, s rejstříkem spolupracovníků, se soupisem...
Book
16
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 7, 15. 2., s. 2
Annotation: O edičním plánu Čs. spisovatel.
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 3, 1990, č. 18, 7. 3., s. 5
Annotation: Čs. spisovatel; rozhovor s novým šéfredaktorem.
Article
18
In: Obrys. -- Roč. 10, 1990, č. 3, září, s. 16
Annotation: Sýs Karel, Pohorský Miloš; kulturně-politická glosa k údajným novým diskriminacím v české literatuře; s přetištěním dopisu ředitele nakladatelství...
Article
19
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- R. 1990, léto/podzim, s. 1
Annotation: Úvodník šéfredaktora: Čs. spisovatel o změnách v nakladatelství.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 1, 1990, č. 7, 19. 4., s. 2
Annotation: S ředitelem nakladatelství Čs. spisovatel a zároveň předsedou nového Svazu nakladatelů a knihkupců; zvl. o anarchii ve vydávání exilové literatury.
Article