By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 30, 2019, č. 299, 28. 12., příl. Víkend, č. 5, s. 6-9
Annotation: Článek o vzniku komiksu "Čtyřlístek"; připojeny komentáře autorů k několika číslům "Čtyřlístku".
Article
2
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 12, 1987, č. 3, [únor], s. 121-122
Annotation: Článek o spisovatelce J. Smetanové, která publikovala fejetony v časopisech "Žena a móda" a "Domov"; připojen je úryvek z fejetonu "Pozoruhodná...
Article
3
online
In: Čítárny [online]. -- 4. 3. 2012
Annotation: Článek přibližuje historii časopisu ABC.
Article
4
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 8, 4. 6. - 3. 7., s. 27-28
Annotation: Zpráva upozorňuje na pokus J. Šabaty diskutovat s "Laureatem", anonymním bývalým stranickým funkcionářem, který v časopise "Diskuse" č. 24/1985...
Article
5
In: Magazín co vás nezajímá [samizdat]. -- Č. [13], 1989, s. [1]
Annotation: Úvodník, v němž autoři vysvětlují, proč je příslušné číslo časopisu poslední; s datací "08. 06. 89".
Article
6
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 50, 2018, č. 1, 2. 1., s. 3
Annotation: Úvodník, v němž autor bilancuje padesát let existence časopisu "Naše rodina", vzpomíná na počátky časopisu "Divoké víno" a avizuje novou...
Article
7
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 17. 7. 2015
Annotation: Článek o tiskovinách zaměřených na čtenáře ze zahraničí, především je zmíněn časopis "Nový Polygon".
Article
8
online
Webarchiv
In: Knihovna Plus [online]. -- ISSN 1801-5948. -- Roč 14, 2018, č. 2
Annotation: Článek představuje Historicko-dokumentační středisko České obce sokolské, které zřídilo mj. knihovnu, jejíž součástí je sbírka sokolských...
Article
9
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 25, 2018, č. 52/1, 17. 12., s. 94
Annotation: Anotace.
Article
10
In: Zvuk Zlínského kraje. -- ISSN 1214-0139. -- R. 2015, č. 1, jaro/léto, s. 10-14
Annotation: Článek o projektu digitalizace starých tištěných dokumentů v muzeích Zlínského kraje.
Article
11
online
Webarchiv
In: Český dialog [online]. -- R. 2018, č. [10], říjen
Annotation: Text obsahuje proslovy zakladatelky Českého dialogu E. Střížovské a redaktorky M. Hofmanové; obě autorky se ve svých projevech věnují historii...
Article
12
by Feldstein, Petr, 1943-, Libánek, Tomáš, 1978-
Published Praha : Grada Publishing, 2019.
Annotation: Monografie sledující historii týdeníku Student kombinuje vzpomínkové texty jeho někdejšího redaktora Petra Feldsteina s výkladovými pasážemi...
Book
14
by Kopecký, Rudolf, 1893-1981
Published [Beroun] : Machart, 2018.
Annotation: Výběrová edice strojopisných pamětí Rudolfa Kopeckého, psaných mezi lety 1960 a 1981; s předmluvou editora (s. 4-7), závěrečnou poznámkou...
Book
15
In: Polsko a my [samizdat]. -- Roč. [1], [1979], č. [2], březen, s. 8
Annotation: Medailon polského opozičního časopisu určeného pro dělníky "Robotnik".
Article
16
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 4, 5. 1., příl. Magazín, s. 18-[21]
Magazín. -- 13. 1. 2019
Annotation: Článek o životě L. Brailla a J. Reichla; zmíněn je tisk knih a časopisů v Braillově písmu.
Article
17
In: Polsko a my [samizdat]. -- Roč. [1], [1979], č. [2], březen, s. 8
Annotation: Seznam časopisů a sborníků, které se v poslední době věnovaly polské tematice.
Article
18
online
Webarchiv
In: Vaše Literatura [online]. -- 25. 12. 2016
Annotation: Zpráva o obsahu lednového čísla časopisu Pevnost, které se částečně věnuje literatuře fantasy.
Article
19
In: Deník N. -- ISSN 2571-1717. -- Roč. 1, 2019, č. 46, 11. 3., s. 12
Annotation: Článek o významu a fungování papírových časopisů.
Article
20
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 10, 1987, č. 8, červen, s. 20
Annotation: Přehledová zpráva o světových případech, které FIDH sleduje. Zpráva upozorňuje, že v týdeníku FIDH "La Lettre" č. 187-196 jsou přetištěny...
Article