By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 259, 8. 11., s. 14
Annotation: Medailon K. Biebla.
Article
2
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 29, 2019, č. 47, 11. 11., s. 8
Annotation: Článek o vokálně-symfonické skladbě O. Adámka "Polednice", jež vychází ze stejnojmenné balady K. J. Erbena a byla inspirována též A. Dvořákem....
Article
3
online
In: Čítárny [online]. -- 25. 3. 2015
Annotation: Ukázka uvozena komentářem a bio-bibliografickou poznámkou.
Article
4
In: Kam v Brně. -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 63, 2019, č. 10, listopad, s. 80
Annotation: Referát o výstavě věnované výtvarnému umění spjatému s osobností J. Karáska ze Lvovic.
Article
5
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 9, 13. 11., s. 4, 22, 31, 48, 69, 84
Annotation: Básně; s úvodní bio-bibliografickou poznámkou.
Article
6
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 18, 2019, č. 3, s. 26-29
Annotation: Básně; připojeny bio-bibliografické poznámky (s. 29).
Article
7
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 18, 2019, č. 3, s. 30-33
Annotation: Basně; pripojena bio-bibliografická poznámka (s. 33).
Article
8
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 24, 20. 11., s. 31
Annotation: Recenzní glosa.
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 281, 4. 12., s. 10
Annotation: Autor ve svém komentáři reaguje na článek velvyslance ve Francii P. Druláka "Milan Kundera - český spisovatel a občan" (in: Právo, roč. 29,...
Article
10
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2017, č. 70/71, s. 80
Annotation: Báseň; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
11
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2017, č. 70/71, s. 12-14
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
12
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2017, č. 70/71, s. 9-11
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
13
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2017, č. 70/71, s. 5-8
Annotation: Báseň s osmi oddíly a dovětkem; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
14
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2018, č. 74/75, s. 49-56
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
15
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2018, č. 74/75, s. 57-63
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
16
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2018, č. 74/75, s. 5-10
Annotation: Básně; báseň Smutná zpráva s věnováním "Sylvii R.". Připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
17
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2018, č. 74/75, s.23-29
Annotation: Úryvek z básnické skladby; s oddíly I. V bílé barvě smutku, II. Jizvy, III. Zamlženo v nepokoji, IV. Puká v krách; s věnováním "Tereze Bínové"....
Article
18
19
20
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 15. 10. 2019
Annotation: Článek o nových vydáních básnické tvorby I. Blatného u příležitosti 100. výročí narozenin básníka.
Article