By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 6, 1997, č. 6, 18. 3., s. 11
Annotation: Stížnost na Rejžkovu recenzi Zdeňka Podskalského lásky a nelásky k hrdinství (Kritická příloha Revolver Revue č. 6).
Article
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 47, 1999, č. 6, s. 586-596
Annotation: Studie.
Article
3
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 40, 2000, č. 6, 9. 2., s. 5
Annotation: Jubilejní medailon.
Article
4
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 41, 2001, č. 14, 4. 4., s. 28-29
Annotation: Rozhovor.
Article
5
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 41, 2001, č. 40, 3. 10., s. 29
Annotation: Kritická glosa k názoru šéfredaktora Tvaru O. Horáka, "že v současné době neexistuje knihy vydávající prozaik pod třicet let" (Tvar, č. 14,...
Article
6
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 41, 2001, č. 41, 10. 10., s. 30
Annotation: Kritická glosa na adresu J. Peňáse publikujícího své recenze dvakrát ve stejném (nebo lehce přeformulovaném) znění (v Týdnu a Literárních...
Article
7
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 47, 1999, č. 3, s. 227-240
Annotation: Studie o F. X. Šaldovi.
Article
8
by Vanovič, Július, 1935-
Published Bratislava : Kalligram, 1999
Annotation: Monografie V. Č., s úvodem (s. 13-15) a s oddíly: Dijonské zisky a východiská, Bergsonovské inšpirácie a kontexty, Romantický titanizmus a náboženstvo,...
Book
9
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 46, 1998, č. 3, s. 227-228
Annotation: Referát o konferenci, s přehledem příspěvků (5 z nich je otištěno v tomto čísle ČL).
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 46, 1998, č. 3, s. 269-273
Annotation: Příspěvek na konferenci.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 46, 1998, č. 3, s. 283-285
Annotation: Příspěvek na konferenci.
Article
12
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 7, 1997, č. 250, 25. 10., s. 9
Annotation: Zpráva o konferenci Polemos konané v Liberci u příležitosti 130. výročí narození a 60. výročí úmrtí F. X. Š.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 29, 23. 7., s. 9
Annotation: K Řezníčkově reakci na článek M. Urbana (LtN č. 17/1997), kritizující Řezníčkovu recenzentskou nedbalost a suverénnost.
Article
14
Published Praha : Památník národního písemnictví, 1997.
Annotation: Skládanka ke stejnojmenné výstavě, obsahující též kalendárium života a díla F. X. Š. ([3] s.).
Book
16
In: Literární archív. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 28, 1997, s. 29-34
Annotation: Studie.
Article
17
by Fučík, Bedřich, 1900-1984
Published Praha : Společnost F. X. Šaldy, 1997.
Annotation: Zredigovaný přepis tříhodinového magnetofonového záznamu (uvedeného datem 17. 10. 1983) Fučíkovy "bytové přednášky" věnované F. X. Š....
Book
18
In: Literární archív. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 29, 1997, s. 195-225
Annotation: Edice dvou verzí vzpomínek z pozůstalosti Z. K. (pasáže týkající se přátelství s F. X. Š.); doplněno edicí torza Šaldových dopisů Z. Kratochvílovi,...
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 59, 1979, č. 162, 12. 7., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
20
Annotation: Třetí svazek edičního projektu Odkaz Jana Grossmana divadelníkům obsahuje jednak příspěvky z poslední části stejnojmenného semináře, konané...
Book