By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 8. 6. 2019
Annotation: Recenze na slovník současné češtiny "Hacknutá čeština" M. Kavky a M. Škrabala.
Article
2
by Mareš, Petr, 1954-
Published Olomouc : Univerzita Palackého, 2018.
Annotation: Sborník z uvedené konference o spisovné i nespisovné češtině v různých kontextech, též v literatuře; s předmluvou editora (s. 7-8), průběžnými...
Book
3
by Hofman, Libor, 1955-
Published Praha : Herrmann & synové, 2019.
Annotation: Soubor básní, krátkých vzpomínek, úvah (mj. o českém jazyce) a dalších textů různého druhu doprovozených hojnými autorskými ilustracemi,...
Book
4
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 3, 1953, č. 2, únor, s. 40-43
Annotation: Jak povzbuzovat vlastenecké cítění v hodinách češtiny.
Article
5
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 3, 1953, č. 2, únor, s. 53-57
Annotation: Poznámky k práci s jednotlivými slohovými útvary, například sebekritikou: "Nedávno jsem dostala čtyrku z dějepisu. Co toho bylo příčinou?...
Article
6
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 5, 1955, č. 10, prosinec, s. 329-333
Annotation: Biografický portrét jazykovědce a pedagoga V. Šmilauera.
Article
7
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 4, duben, s. 149-151
Annotation: Autor rozebírá Dobrovského poznámky k analogické opravě českého pravopisu, učiněné v předmluvě k jeho české mluvnici z roku 1819.
Article
8
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 4, duben, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, lingvistiky a bohemistiky.
Article
9
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+134, 2018, č. 9, s. 145-146
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 4, duben, s. 152-154
Annotation: Autor zasazuje do dobového kontextu Schmittovu "Gramatiku českou" (1816).
Article
11
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 8, říjen, s. 306-308
Annotation: Zpráva o kurzu pořádaném v Mariánských lázních ve dnech 2.-4. července 1957; vystoupil např. S. Cenek s referátem "K vyučování literární...
Article
12
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 9, listopad, s. 353-355
Annotation: Autor hodnotí průběh a výsledky maturitních zkoušek z českého jazyka na Pardubicku, postupně probírá všechny tři součásti zkoušky: diktát,...
Article
13
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 101, 2018, č. 3, červenec, s. 158-175
Annotation: Studie se zabývá srovnáním dvou slovníků: Nomenclator quadrilinguis D. A. z Veleslavína (1598) a Nejnovějším ouplným česko-německým slovníkem...
Article
14
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 7, září, s. 269-272
Annotation: Jubilejní portrét pedagoga a nakladatelského pracovníka V. Medonose.
Article
15
by Mundevová, Lenka
Published Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2018.
Annotation: Monografie porovnává stylizaci dialogu Maupassantovy povídky "L'Ivrogne" ("Opilec", 1884) s pěti českými překlady vydanými v letech 1902-1997,...
Book
16
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 28, 2018, č. 255, 2. 11., s. 11
Annotation: Referát o divadelním pásmu "Koupila jsem husu, tak nevím...", které je založeno na textech P. Eisnera.
Article
17
In: Dějiny - teorie - kritika. -- ISSN 1214-7249. -- Roč. 15, 2018, č. 1, srpen, s. 69-98
Annotation: Studie se zabývá vydavatelskými strategiemi čtyř pražských deníků na přelomu 18. a 19. století. Autorka zohledňuje rozdíl nakladatelského...
Article
18
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 2, 1951/1952, č. 11, září 1952, s. 329-334
Annotation: Zpráva o průběhu maturitních zkoušek z českého jazyka na několika školách.
Article
19
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 5, 1955, č. 5, květen, s. 129-134
Annotation: Stalinský výklad posledního desetiletí ve vývoji češtiny.
Article
20
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 3, 1953, č. 1, leden, s. 5-9
Annotation: Portrét předsedy sekce jazyka a literatury Československé akademie věd.
Article