By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 10, 1997, č. 25, 30. 1., s. 10
Annotation: Zpráva o udělení ceny za vynikající výsledky v oblasti umělecké kritiky a kritické publicistiky ve Viole 28. 1.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 6, 1997, č. 3, 4. 2., s. 6
Annotation: Polemika s článkem V. Justa Docela malé české osvětimské lži (DN, č. 2/1997), reagujícím na Procházkovu kritiku Pototalitní pohled na divadlo...
Article
4
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 3, 1997, č. 3, [15. 3.], s. 2
Annotation: Příspěvek do ankety.
Article
5
In: Moravskoslezský den. -- ISSN 0862-643X. -- Roč. 8, 1997, č. 58, 10. 3., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 9, 5. 3., s. 2
Annotation: Glosa k neodpovědnosti současné literární kritiky.
Article
7
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 5, 12. 2., s. 2
Annotation: Poznámka k vydání výboru z recenzí, analýz a rozhovorů publikovaných v časopise Film a doba v letech 1962-1970.
Article
8
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 10, 19. 3., s. 1
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 8, 5. 3., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
10
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 13, 2. 4., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 4, 2005, č. 7/8, červenec/srpen, příl. Listy Ason-klubu, č. 7/8, s. 14
Annotation: Omluva za spletení názvu textu L. Mikisky (Listy Ason-klubu, č. 6) - místo Úsměv byl nazván Tvář.
Article
13
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 4, 2005, č. 7/8, červenec/srpen, příl. Listy Ason-klubu, č. 7/8, s. 14-15
Annotation: Polemika s kritikou V. Němce povídek L. Mikisky (Listy Ason-klubu, č. 6).
Article
14
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- R. 2005, č. 60, září, s. 273-278
Annotation: Recenze.
Article
15
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 1, 2005, č. 0, 29. 9., s. 32
Annotation: Kritická glosa k chvalozpěvnému medailonu J. Dietla od Marty Švagrové v Lidových novinách 10. 9. 2005.
Article
16
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- R. 2005, č. 204, 31. 8., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 16, 2005, č. 3, s. 22-30
Annotation: Recenze o úvodu a dvou částech; v úvodu o bohemistické edici řízené A. Wildovou-Tossi.
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 240, 13. 10., příl. Orientace, s. 10
Annotation: Glosa k minirecenzi J. Klementa.
Article
19
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 12, 2005, č. 45, 7. 11., s. 119
Annotation: Recenzní glosa.
Article
20
In: Viselec. -- ISSN 1211-6882. -- R. 2001, č. 15, s. 23-26
Annotation: O sekundární literatuře, dokumentech a výstavách.
Article