By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 18, 5. 5., s. 6-7
Annotation: Kritika zpracování otázek z dějin české literatury.
Article
2
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 105, 5. 5., s. 9
Annotation: Ústav pro českou literaturu; o připravované recesní konferenci Hospody a pivo v české společnosti.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 9, 5. 5., s. 2
Annotation: RKZ; recenze edice.
Article
4
by Kalista, Zdeněk, 1900-1982
Published Praha : Torst (ve spolupráci s nakladatelstvím Odeon), 1994
Annotation: Monografie o třech dílech (první dva vyšly ve Školním nakladatelství pro Čechy a Moravu v Praze r. 1941): Dráhou života, V pracovně badatelově,...
Book
5
by Chvatík, Květoslav, 1930-2012
Published Brno : Atlantis, 1994
Annotation: S úvodem Krize vyprávění a možnost příběhu, s kapitolami "Báseň a pravda", Zrození prozaika aneb Don Juan pozdní doby, Žert nevinnosti a žert...
Book
6
In: Mediaevalia Historica Bohemica. -- ISSN 0862-979X. -- Sv. 2, 1992, s. 173-175
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Mediaevalia Historica Bohemica. -- ISSN 0862-979X. -- Sv. 3, 1993, s. 317-319
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1994, č. 19, 18. 5., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1994, č. 19, 18. 5., s. 3
Annotation: Váchal Josef; poznámka k vydání.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 19, 12. 5., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 10, 19. 5., s. 12
Annotation: Recenze; též o studii: Svatoš Martin, Balbínova legenda a svatojánský kult v 17. století (Poznámky na okraj Vlnasovy antilegendy), Listy filologické,...
Article
12
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- R. 1992, Supplementum 2, s. 12-17
Annotation: O díle lexikologa a historika staré české literatury.
Article
13
14
In: Časopis Matice moravské. -- ISSN 0323-052X. -- Roč. 112, 1993, č. 2, s. 356-358
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Časopis Matice moravské. -- ISSN 0323-052X. -- Roč. 112, 1993, č. 2, s. 368-370
Annotation: Paprocký z Hlohol Bartoloměj; recenze analýzy 108 pověstí vztahujících se k 78 heraldickým znakům.
Article
16
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1994, č. 21, 1. 6., s. 1
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1994, č. 21, 1. 6., s. 2
Annotation: Pekař Josef; recenze.
Article
18
In: Bítov. -- ISSN 1211-7528. -- Sv. 5/6, 1993, listopad, s. 16
Annotation: Pátá kapitola březinovské studie M. D., dopsaná k původnímu vydání (1928, edice Tvar, sv. 3) roku 1970.
Article
19
by Dvořák, Miloš, 1901-1971
Published Třebíč : Arca JiMfa, 1993.
Annotation: Březinovská studie (vydaná poprvé v roce 1928 v edici Tvar, doplněná o 5. kapitolu ze strojopisné pozůstalosti, dopsanou v roce 1970); s ediční...
Book
20
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 130, 3. 6., s. 8
Annotation: Poznámka k vydání publikace obsahující úvahy mj. na téma vztahů české, německé a židovské kultury.
Article