By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 5, 1994, č. 15, 13.-19. 4., příl. Pecka, č. 15, s. 4
Annotation: Polemika s jeho reakcí (Mosty, 15. 3.) na článek: Mirovská Inna (Mosty, 8. 2.) o sbírce: Sýs Karel, Načas v očistci.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 3, 1994, č. 10, 17. 5., s. 6
Annotation: Recenze výboru textů Malé recenze na..., tištěných původně v: Host do domu, 1965-70; Brněnský večerník, 1983-89.
Article
3
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 4, 1994, č. 124, 27. 5., příl. Report, s. 5
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 130, 3. 6., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 14, 1994, č. 1, s. 45-47
Annotation: Šalda František Xaver; poznámka k polemice, kterou F. P. a F. X. Š. svedli na přelomu let 1922 - 1923 o nastupující generaci Devětsilu (F. P.,...
Article
6
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 14, 1994, č. 1, s. 65-66
Annotation: Úvaha o tom, co způsobilo jednomyslně příznivý ohlas knihy.
Article
7
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 14, 1994, č. 1, s. 66-68
Annotation: Úvaha nad úbytkem prostoru pro kulturu v českých denících, který se projevuje stále stručnějšími příspěvky; mj. srovnání: Literární...
Article
8
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 14, 1994, č. 1, s. 69-70
Annotation: Komentář k ohlasům na knihu; mj. k článkům šifry M. Ch. (Milena Chalupná, pseud. M. Blahynky) a recenzím: Kotrlá Iva, Cieslar Jiří.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 3, 1994, č. 12, 14. 6., s. 2
Annotation: O jeho kriticko-publicistické činnosti; nesouhlas divadelního režiséra s Justovým hodnocením jeho inscenace Racka (V. J., Chudák Anton Pavlovič,...
Article
10
11
In: Svobodné slovo - Brno. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 22, 27. 1., s. 6
Annotation: Recenze sborníku věnovaného: Skácel Jan.
Article
12
In: Svobodné slovo - Brno. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 128, 1. 6., s. 9
Annotation: Recenze sborníku o Gardavský Vítězslav.
Article
13
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 5, 1994, č. 164, 15. 7., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 29, 21. 7., s. 14
Annotation: Mj. kritika soudobé literární kritiky, recenze: Peňás Jiří, o knize: Klíma Ivan, Čekání na tmu, čekání na světlo (Lidová demokracie).
Article
15
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1994, č. 28, 20. 7., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 4, 1994, č. 182, 5. 8., příl. Report, s. 5
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 14, 1994, č. 2, s. 25-29
Annotation: Recenze.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 33, 18. 8., s. 7
Annotation: Slomek Jaromír; kritika jeho recenze (LtN, č. 26). V rubrice Zasláno.
Article
19
20
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 5, 1994, č. 35, 8.-14. 9., příl. Pecka, č. 35, s. 3
Annotation: Polemická glosa k jeho článku Poetické bratrstvo krkavčí pracky (MfD, 23. 8.), v NP na téže straně přetištěnému, o básníku a nakladateli:...
Article