By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 7, 1997, č. 6, 8. 1., s. 14
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Panorama. -- ISSN 1805-9775. -- R. 1997, s. 15
Annotation: Referát o projektech na podporu vydávání knih pro děti.
Article
3
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 53, 1997, č. 45, 22. 2., s. 9
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
4
In: Slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 89, 1997, č. 37, 13. 2., s. 14
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
5
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 53, 1997, č. 60, 12. 3., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 59, 11. 3., s. 18
Annotation: Referát o nedostatečném zájmu nakladatelů o grant Ministerstva kultury ČR na podporu vydávání literatury pro děti a mládež.
Article
7
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 2, 22. 1., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 2, 22. 1., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 4, 5. 2., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 4, 5. 2., s. 11
Annotation: Recenze souboru pohádek dvaceti autorů.
Article
11
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 5, 12. 2., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Knihy 97. -- ISSN 1211-0620. -- Roč. 7, 1997, č. 7, 24. 2., s. 5
Annotation: Zpráva o slavnostním vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší knihu pro děti a mládež za druhé pololetí 1996 (ceny uděleny 19. února 1997);...
Article
13
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 9, 12. 3., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 89, 1997, č. 78, 3. 4., s. 3
Annotation: Referát o oslavách Mezinárodního dne dětské knihy a o udělení cen SUK 96.
Article
15
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 79, 4. 4., s. 18
Annotation: Referát o výstavě věnované Rychlým šípům a Jaroslavu Foglarovi.
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 13, 30. 6., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- R. 1997, č. 8, zima 1997/1998, s. 17-18
Annotation: Úvaha.
Article
18
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- R. 1998, č. 9, jaro, s. 2
Annotation: K příspěvku M. Trávníčka Chvála pohádky (Texty č. 8).
Article
19
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- R. 2005, č. 165, 16. 7., s. 4
Annotation: Zpráva o vydání už 11. titulu J. Foglara (Dobrodružství v Zemi nikoho).
Article
20
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 167, 19. 7., s. 16
Annotation: Recenze "českého humoristického románu", napsaného údajně pod pseudonymem českou autorkou.
Article