By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 7, 1997, č. 10, 13. 1., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 10, 1997, č. 27, 1. 2., s. 10
Annotation: Stanovisko, v němž se autor ohražuje proti neautorizovanému vydání překladu svého někdejšího rozhovoru pro americkou Paris-Review.
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 10, 1997, č. 28, 3. 2., s. 10
Annotation: Stanovisko k autorově kritice neautorizovaného vydání překladu jeho někdejšího rozhovoru pro americkou Paris-Review.
Article
4
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 9, 12. 3., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Sudetoněmecký problém: Obtížné loučení s minulostí. -- s. 10-14
Annotation: Autorčina předmluva; kniha obsahuje Úvod (s. 15-22) a kapitoly: Co je to "sudetoněmecký problém"?; Kdo jsou sudetští Němci na konci 20. století;...
Book Chapter
6
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica, sv. 3, 2002. Graecolatina Pragensia, sv. 19. -- ISSN 0515-3190. -- R. 2004, s. 111-117
Annotation: Studie sledující proměnu antického žánru panegyriku v uvedeném Komenského spisku; s paralelami z díla Erasma Rotterdamského.
Article
7
In: Krajiny vnitřní a vnější. -- S. 269
Annotation: Medailonek V. C.; druhé vyd. (první z roku 2002 viz zázn. IČZ 41981) je rozšířeno o text Právo na krajinu (dodatky k druhému vydání knihy),...
Book Chapter
8
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 15, 2005, č. 184, 8. 8., příl. Společnost, ekonomika, politika, s. 4 (10)
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 16, 2005, č. 194, 19. 8., s. C10
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Rok s Kokoliou. -- s. 179-181
Annotation: Biograficko-bibliografické poznámky o aktérech knižního rozhovoru probíhajícího na pokračování v období duben 2004 - únor 2005.
Book Chapter
11
In: Václav Malý. -- s. 9-10
Annotation: Editorův úvod.
Book Chapter
12
In: Přednášky z 48. běhu Letní školy slovanských studií. -- R. 2005, s. 73-84
Annotation: Analytická studie, s kapitolkami: Literární obrazy českých prezidentů, Hovory s velikány, Biografické žánry, Dialogický půdorys Čapkových...
Article
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 217, 15. 9., příl. Kulturní premiéry, s. 3
Annotation: Recenze v rubrice Minirecenze.
Article
14
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 15, 2005/2006, č. 1, 29. 9. 2005, s. 6
Annotation: Recenze.
Article
15
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 16, 2005, č. 235, 7. 10., s. C8
iDnes.cz [online]. -- 7. 10. 2005
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 4, 2005, č. 40, 6. 10., s. 46
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 15, 22. 9., s. 3
Annotation: Glosy; mj. o kritice M. Kosáka (o výboru z tvorby F. Gellnera) a článku M. Vajchra (o tvorbě M. Doležala) z Revolver revue č. 60 a knize rozhovorů...
Article
18
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 16, 2005, č. 3, s. 264-266
Annotation: Recenze.
Article
19
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 1, 2005, č. 3, 19. 10., s. 28
Annotation: Recenze v souboru recenzí Knihy.
Article
20
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 248, 22. 10., příl. Orientace, s. 6
Annotation: Recenze.
Article