By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 24, 20. 11., s. 22-23
Annotation: Básně z připravované knihy "Úvahy nad zájmeny"; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 22).
Article
2
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2017, č. 70/71, s. 77-79
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
3
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2017, č. 70/71, s. 19-20
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
4
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2017, č. 70/71, s. 15-18
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
5
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2018, č. 74/75, s. 11-14
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
6
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2018, č. 74/75, s. 15-21
Annotation: Básně debutující autorky; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
7
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2018, č. 74/75, s. 31-34
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
8
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2018, č. 74/75, s. 70-74
Annotation: Povídka; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
9
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 30, 2019, č. 48, 28. 11., s. 67
Annotation: Báseň; připojena nepodepsaná anotace sbírky "Samá studna".
Article
10
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 18, 2019, č. 12, prosinec, příl. Listy Ason-klubu, č. 12, s. 2
Annotation: Zpráva o besedě básnířek Plzeňského kraje o poezii, která proběhla 5. 11. 2019 v Knihovně města Plzně v rámci Plzeňského literárního festivalu.
Article
11
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 7. 12. 2015
Annotation: Rozhovor s básnířkou B. Fišerovou o její nové sbírce básní "Zlodějky lžiček".
Article
12
online
Webarchiv
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 34, 2019, č. 117, zima, s. 162-165
Bubínek Revolveru [online]. -- 21. 10. 2019
Annotation: Recenze.
Article
13
online
Webarchiv
In: A2larm [online]. -- 5. 12. 2019
Annotation: Recenze. Zmíněna též recenze T. Šnellerové "Osiřelá poezie", publikovaná v internetovém časopise Bubínek Revolveru 21. 10. 2019 a v Revolver...
Article
14
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 28, 2019, č. 4, 16. 12., Literární a výtvarná příl., s. IV
Annotation: Rozhovor s básnířkou M. Návratovou o poezii a literární tvorbě.
Article
15
In: Voknoviny. -- Roč. [5], 2019, č. 23, prosinec, s. 50
Annotation: Medailon pražské básnířky a písničkářky nejmladší generace (nar. 2001); součástí je krátký rozhovor s básnířkou.
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 1, 9. 1., s. 9
Annotation: Zpráva o autorském čtení Z. L. Gordona ze sbírky "Trochu jiné nic" v Domě čtení a křtu sbírky M. Šťastné "Štěstí jistě přijde" v Kampusu...
Article
17
In: Lžička v šuplíku. -- Roč. 5, 2015, č. 1, květen, s. 5-7
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
18
online
In: Čítárny [online]. -- 27. 2. 2013
Annotation: Básně uvozeny bio-bibliografickou poznámkou.
Article
19
online
In: Čítárny [online]. -- 8. 4. 2013
Annotation: Básně uvozeny anotací.
Article
20
online
In: Čítárny [online]. -- 11. 4. 2013
Annotation: Básně uvozeny bio-bibliografickou poznámkou.
Article