By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 8, 1997, č. 8, 23. 2., příl. Perspektivy, č. 2, s. 6
Annotation: Recenze.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 3, 6. 2., s. 3
Annotation: Glosa k vydání knihy o architektovi Janu Letzelovi, psané formou jeho fiktivních dopisů.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 4, 20. 2., s. 1, 6-7
Annotation: Tři dopisy K. Maryskovi, poslední z nich je datován 20. 12. 1976.
Article
4
In: Slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 89, 1997, č. 55, 6. 3., s. 13
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
5
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 7, 1997, č. 62, 14. 3., s. 12
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 53, 1997, č. 63, 15. 3., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Malovaný kraj. -- ISSN 0323-1542. -- Roč. 33, 1997, č. 2, březen/duben, s. 33
Annotation: Recenze.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 6, 20. 3., s. 14-15
Annotation: Komentovaná edice výběru z dopisů J. D. Václavu Maršíkovi z počátku 50. let.
Article
9
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 6, 1997, č. 73, 27. 3., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Prostor Zlín. -- ISSN 1212-1398. -- Roč. 5, 1997, č. 1, leden/únor, s. 24-26
Annotation: Výbor čtyř dopisů ze srpna 1924 - prosince 1925 z připravované knižní edice (Zlín, nakl. Archa).
Article
11
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2005, č. 22, červen, s. 73-81
Annotation: Recenze.
Article
12
In: RAK. -- ISSN 1335-1702. -- Roč. 10, 2005, č. 6, s. 50-56
Annotation: Dopisy, jejichž adresátem je Ivan Laučík.
Article
13
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- R. 2005, č. 4, 25. 1., s. 19
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
14
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- R. 2005, č. 12, 22. 3., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
15
16
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 15, 2005, č. 35, 29. 8.-4. 9., s. 16
Annotation: Poznámka o rozhlasovém pořadu básní a dopisů O. Mikuláška k 20. výročí jeho úmrtí; v rubrice Schůzky s literaturou.
Article
17
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 27, 2005, č. 9, [srpen], s. 47
Annotation: Recenze.
Article
18
19
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 2005, č. 78, září, s. 10
Annotation: Komentovaný otisk (vedle faksimile a "diplomatického" přepisu i "překlad" do srozumitelné češtiny) jazykově žertovného dopisu J. Čapka švagrovi...
Article
20
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 16, 2005, č. 41, 4.-10. 10., příl. Perspektivy, č. 20, s. 3
Annotation: Recenze.
Article