By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 6, červen, s. 4
Annotation: Zpráva o konání mezinárodní interdisciplinární konference "Proměny české kramářské písně - média, tradice, kontexty".
Article
2
In: Magazín co vás nezajímá [samizdat]. -- Č. [11], [1987], s. [2]-[5] ([1]-4)
Annotation: Recenze hudebního alba Petra Skoumala, na němž jsou zhudebněny texty mj. Pavla Šruta a Ladislava Kantora; s ukázkami textů.
Article
3
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 29, 2018, č. 3/4, 27. 3. 2019, s. 63-71
Annotation: Esej o románu M. Krausové-Holasové "Vesničko má pod horami", jehož název odkazoval k valčíku českého Němce J. B. Blobnera. Autor ve svém eseji...
Article
4
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 99, 2012, č. 3, s. 339-361
Annotation: Studie k historii společenského zpěvu v 1. polovině 19. století a tradici českých společenských zpěvníků založená na materiálu zpracovaném...
Article
5
6
In: Praha-Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 5, 1955, č. 12, prosinec, s. 50-67
Annotation: Studie se zabývá pronikáním ruské písně do českých zemí a ruskými motivy a tematizací Ruska v českých písních a poezii (K. Havlíček Borovský)...
Article
7
8
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 51, 1. 3., s. B1
Annotation: Zpráva o křtu níže uvedené knihy v Paláci knih Luxor v Praze 28. 2. 2013; s fot.
Article
9
In: Věstník Historicko-vlastivědného kroužku v Žarošicích. -- ISSN 2533-4247. -- R. 2010, č. 19, s. 34-36
Annotation: Článek, s četnými ukázkami.
Article
10
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 3, 1953, č. 16, 16. 4., s. 10
Annotation: Článek.
Article
11
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 4, 1948, č. 33, 8. 2., s. 3
Annotation: Epigramatická píseň.
Article
12
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 4, 1948, č. 39, 15. 2., s. 4
Annotation: Epigramatická píseň.
Article
13
In: Pražské noviny. -- R. 1849, č. 131, 6. 7., s. 521
Annotation: Zpráva; mj. o vydání další písně ve prospěch raněných českých vojáků. Píseň se jmenuje "Skřivánek". Text je od: Bohdan Staněk J., hudba...
Article
14
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 250, 26. 10., příl. Víkend, s. 6-8
Annotation: Článek o české státní hymně, mj. k jejímu textu (otištěn na s. 6).
Article
15
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 5, 1955, č. 43, 27. 10., s. 8-10
Annotation: Stať popisující pátrání po písni, o které se zmiňuje B. Němcová v Babičce.
Article
16
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2015, č. 1, s. 19-24
Annotation: Článek se věnuje českým umělcům a vztahům mezi nimi pochovaným na hřbitově Malvazinky.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 17, 8. 2. 1946, s. 2
Annotation: Zpráva o vydání národních písní v newyorském nakladatelství, výtěžek z prodeje je určen pro čs. válečné sirotky v USA.
Article
19
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 1, 1945, č. 184, 30. 12., s. 5
Annotation: O nově objevených písních složených v mládí K. Havlíčka Borovského.
Article
20
In: Pražské noviny. -- R. 1852, č. 69, 20. 3., s. 4
Annotation: Vogl F. A. vydá některé ze svých českých písní tiskem. Jsou to písně psané v národním duchu. Jejich autor skládá nyní další píseň na...
Article