By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 8, říjen, s. 29-31.
Annotation: Studie se zabývá činností básnické skupiny "Chodci zeleně" výrazně ovlivněné surrealismem, částečně tvořící v duchu tzv. monstrualismu....
Article
2
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 7, 1997, č. 6, 8. 1., s. 14
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Ateliér. -- ISSN 1210-5236. -- Roč. 10, 1997, č. 1, 9. 1., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 26, 31. 1., s. 18
Annotation: Poznámka k vydání antologie alternativního proudu českého divadla.
Article
5
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 6, 1997, č. 20, 24. 1., s. 13
Annotation: Recenze sborníku vystoupení z konference, která se konala v květnu 1995 v rámci oslav 700 let trvání Plzně.
Article
6
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 35, 11. 2., s. 18
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 49, 1997, č. 1, s. 27-28
Annotation: Recenze v rubrice Tip pro knihovnu.
Article
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 10, 1997, č. 30, 5. 2., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 3, 6. 2., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
10
In: 14. -- ISSN 1213-2381. -- Roč. 2, 1997, č. 3, 16.-28. 2., s. 41
Annotation: Recenze antologie českého alternativního divadla 90. let.
Article
11
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 7, 1997, č. 61, 13. 3., s. 9
Annotation: Obsahová recenze, zejména studie M. Vorlíčkové Tou cestou jsem šel.
Article
12
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 41, 1997, č. 52, 14. 3., příl. HN na víkend, č. 11, s. 10
Annotation: Recenze šesti titulů nakladatelství Pražská scéna, z nichž některé přesahují teatrologický rámec; též o edičním programu nakladatelství.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 45, 1997, č. 1, s. 57-63
Annotation: Článek jednoho z autorů zařazených do antologie; jeho dnešní doplňující komentář k vlastním textům z 60. let.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 45, 1997, č. 1, s. 118-119
Annotation: Recenze.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 6, 20. 3., s. 9
Annotation: Recenze antologie mladé jihomoravské poezie.
Article
16
In: Historická antologie hudby v českých zemích (do cca 1530) = Historical Anthology of Music in the Bohemians Lands (up to ca 1530). -- s. ix-xi
Annotation: Předmluva k česko-anglické antologii; s úvodním soupisem pramenů a bibliografie (s. xiii-xv) a s částmi: Středověk (do cca 1420), s. 1-158, s...
Book Chapter
17
by Krajník, Stanislav, 1923-2010, Kuchyňka, Zdeněk, 1954-, Morkes, František, 1940-, Sláma, Jiří
Published Kladno : Sládečkovo vlastivědné muzeum, 2005.
Annotation: Jubilejní sborník, s oddíly: Budeč v proměnách věků (s. 9-117), Budečský Slavín (s. 119-167), Budeč v barvě (s. 169-204, barevné obr. příl.);...
Book
18
In: Líčidla pierota. -- S. 220
Annotation: S bio-bibliografickými poznámkami o 22 zastoupených autorech, zařazovanými průběžně na závěr autorského bloku.
Book Chapter
19
20
In: Drakobijci V. -- S. 353-370
Annotation: Doslov (s komentáři k zastoupeným autorům a jejich povídkám); s přehledem Výsledky soutěže (s. 371-373), s vyhlášením dalšího ročníku...
Book Chapter