By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 16. 5. 2014
Annotation: Článek o polské nakladatelce J. Różewiczové a jejím nakladatelství Aféra, které se zaměřuje na vydávání české literatury v Polsku; připojena...
Article
2
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 15, 2019, č. 10, s. 59-60
Annotation: Rozhovor s polským bohemistou T. Grabińským o překladech z češtiny; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 60).
Article
3
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 117, 2019, č. 3, s. 739-742
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+134, 2018, č. 10, s. 146-147
Annotation: Recenze.
Article
5
online
Webarchiv
In: Sarden [online]. -- ISSN 1805-2711. -- 19. 5. 2010
Annotation: Reportáž z návštěvy polského spisovatele A. Sapkowského v Čechách, kde navštívil mj. Filozofickou fakultu Masarykovy univerzitu a knižní veletrh...
Article
6
In: Kam v Brně. -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 62, 2018, č. 9, říjen, s. 50
Annotation: Zpráva o knižních tipech M. Zachovalové; mj. o česko-polském večeru nebo o diskuzi na téma tabu v dětské literatuře mezi spisovatelkami P. Stalfeltovou...
Article
7
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [1], 1978, č. 11, 12. 9. - 11. 10., s. 17-18
Annotation: Zpráva informující o zmaření chystané třetí polsko-československé schůzky zástupců KOR a signatářů Charty 77 (R. Battěk, J. Šabata, P....
Article
8
In: Severomoravská pasivita [samizdat]. -- [Roč. 1], 1989, č. 8, [září], s. 16-19
Annotation: Článek se věnuje vlivu, který bude mít na životní prostředí v Polsku a Československu koksovna v Stonavě.
Article
9
In: Severomoravská pasivita [samizdat]. -- [Roč. 1], 1989, č. 9/10, [listopad], s. 26-29
Annotation: Reportáž z průběhu třídenní česko-polské konference, která se konala v roku 1989 v polské Vratislavi.
Article
10
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 2, 1979, č. 1, 21. 12. 1978 - 15. 1. 1979, s. 14-18
Annotation: Sdělení o odsouzení J. Šabaty po zadržení před schůzkou s polskými zástupci KOR. Sdělení doplňuje svědectví A. Šabatové o práci obhájce...
Article
11
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 2, 1979, č. 1, 21. 12. 1978 - 15. 1. 1979, s. 18-19
Annotation: Prohlášení Charty 77, podle něhož byl J. Šabata nezákonně zadržen na své cestě do Krkonoš, aby bylo zamezeno jeho setkání s polskými zástupci...
Article
12
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 2, 1979, č. 2, 18. 1. - 15. 2., s. 6
Annotation: Dopis polských zástupců KOR vězněnému J. Šabatovi. Pisatelé litují, že soudy v obou zemích nesoudí, ale jednají podle politických příkazů...
Article
13
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 2, 1979, č. 2, 18. 1. - 15. 2., s. 7
Annotation: Sdělení VONS na základě materiálů od polského výboru KOR o perzekvování katolického aktivisty K. Świtońe. O případu byla informována i...
Article
14
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 2, 1979, č. 3, 16. 2. - 6. 3., s. 5
Annotation: Zpráva ze dne 16. 2. o potvrzení rozsudku nad J. Šabatou, který je odsouzen k devítiměsíčnímu trestu. Šabata byl zadržen, když se v Krkonoších...
Article
15
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 2, 1979, č. 3, 16. 2. - 6. 3., s. 5-7
Annotation: Zpráva o potvrzení rozsudku vyneseným nad J. Šabatou dne 16. 2. a o průběhu řízení. VONS upozorňuje, že i přes proklamované veřejné zasedání,...
Article
16
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 2, 1979, č. 3, 16. 2. - 6. 3., s. 10-11
Annotation: Souhrnná zpráva zabývající se několika politickými vězni. Zmiňujeme ty, kteří byli souzeni ve spojitosti se samizdatem, neoficiální kulturou...
Article
17
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 2, 1979, č. 4, 7.-22. 3., s. 1-2
Annotation: Zpráva o dalším vývoji případu T. Petřivého, který byl zadržen na své cestě do Polska. Původně byl zajištěn kvůli podezření z rozmnožování...
Article
18
Annotation: Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference; mj. s uvedenými studiemi, s průběžně uváděnými abstrakty, klíčovými slovy a anglickými...
Book
20
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 2, 1979, č. 4, 7.-22. 3., s. 6-7
Annotation: Prohlášení Socialistické internacionály ze dne 25. ledna 1979, které představuje osobnost J. Šabaty a protestuje proti jeho věznění. Zmiňují...
Article