By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 14. 2. 2014
Annotation: Článek o programu Národního divadla v Praze na sezonu 2014/2015.
Article
2
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 3, 5. 12., s. 164-166
Annotation: Úvaha nad dramaturgií Národního divadla: tak aby byla koncipována s ohledem na soudobé společensko-politické a kulturní dění a zájmy současného...
Article
3
In: Iluminace. -- ISSN 0862-397X. -- Roč. 31, 2019, č. 3, s. 27-45
Annotation: Studie; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 44).
Article
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 29, 2018, č. 262, 10. 11., s. 16
Annotation: Rozhovor s ředitelem "Národního divadla v Brně" M. Glaserem; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
5
6
7
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 2. 10. 2008
Annotation: Zpráva o nominacích na ceny Divadelních novin.
Article
8
In: Deník N. -- ISSN 2571-1717. -- Roč. 1, 2019, č. 7, 15. 1., s. 12-13
Annotation: Článek.
Article
9
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 47 (7), 1949, č. [4], příl. Slezská tvorba, č. 4, s. 94-96
Annotation: Zpráva.
Article
10
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- R. 1957, s. 89-98
Annotation: Kritická stať o soudobých divadelních (činoherních) scénách v Brně.
Article
11
In: Kulturní měsíčník. -- ISSN 0231-9462. -- Roč. 5, 1987, č. 1, leden, s. 28-30
Annotation: O 6. jihomoravské činoherní přehlídce (14.-20. 11. 1986), věnované současné české hře.
Article
12
In: Lidové noviny. -- Roč. 3, 1895, č. 46, 24. 2., s. 4-5
Annotation: V době Národopisné výstavy českoslovanské v Praze od 16. 5. do 28. 9. 1895 uspořádá Národní divadlo 2 cykly původních českých činoherních...
Article
13
In: Čas. -- Roč. 22, 1908, č. 71, 12. 3., s. 3
Annotation: Hudba do činohry.
Article
14
In: Národní listy. -- Roč. 48, 1908, č. 318, 18. 11., s. 2
Annotation: Soupis českých činoherních prací a členů: Národní divadlo po celých 25 let v něm působivších. (činohra).
Article
15
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 25, 2016, č. 22, 27. 12., s. 3
Annotation: Glosa o stavu činohry v Národním divadle moravskoslezském.
Article
16
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 25, 2016, č. 22, 27. 12., s. 7
Annotation: Autor se v článku zamýšlí nad úrovní ostravského činoherního divadla, které je prezentováno v rámci Festivalu OST-RA-VAR.
Article
17
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 25, 2016, č. 22, 27. 12., s. 11
Annotation: Referát.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 2, 1958/1959, č. 24, 10. 6. 1959, s. 4
Annotation: Diskusní příspěvek (nepřímo) reagující na článek M. Smetany "Kde je divadelní mládí?" (in: Divadelní noviny, 1959, č. 17-18, 18. 3., s....
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 3, 1959/1960, č. 19, 30. 3. 1960, s. 1-2
Annotation: Článek o pražských divadlech.
Article
20
In: Blok. -- ISSN 1802-4939. -- Roč. 2, 1947/1948, č. 2/3, 15. 12. 1947, příl. Blok P, s. 25
Annotation: Článek o soudobé brněnské činohře.
Article