By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 26, 2019, č. 47, 11. 11., s. 64
Annotation: Výsledky čtenářské ankety Kniha roku pořádané Nadačním fondem Čtení tě mění, kterou vyhrál román A. Mornštajnové "Tiché roky"; cenu...
Article
2
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 20. 5. 2017
Annotation: Reportáž o knižním veletrhu "Svět knihy 2017", v jehož rámci zazněly též přednášky o tom, jak si čtenáři dělají poznámky do knih.
Article
3
online
In: Čítárny [online]. -- 22. 1. 2014
Annotation: Rozhovor s A. Koškovou o historii a fungování ankety "SUK".
Article
4
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 28, 2018, č. 44, 22. 10., s. 18
Annotation: Zpráva o 8. ročníku projektu "Knihmánie".
Article
5
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 29, 2018, č. 11, listopad, s. 3
Annotation: Článek se věnuje výsledkům výzkumu čtenářství v České republice.
Article
6
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 14, 2018, č. 9, s. 2
Annotation: Glosa tematizující úroveň současné překladatelské činnosti i ohodnocení překladatelů.
Article
7
online
Webarchiv
In: Bulletin SKIP [online]. -- ISSN 1213-5828. -- Roč. [16], 2007, č. 2
Annotation: Článek o projektu čtenářských výzkumů.
Article
8
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 32, 2018, č. 2, s. 7-11
Annotation: Článek o činnostech krajských knihoven. Autorka nastiňuje tři možnosti budoucího vývoje těchto knihoven a představuje projekt výstavby nové...
Article
9
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 32, 2018, č. 2, s. 35-36
Annotation: Článek shrnuje výsledky ankety, na kterou odpovídali čtenáři časopisu Duha.
Article
10
11
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 28, 2018, č. 224, 26. 9., s. 15
Annotation: Zpráva o stavu knižního trhu v Česku.
Article
12
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- Roč. [28], 2018, č. 152, 2. 7., s. 3
Annotation: Článek o letním provozu Knihovny Jiřího Mahena v Brně.
Article
13
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- Roč. [28], 2018, č. 235, 10. 10., s. 2
Annotation: Zpráva o konání knižního trhu na Zelném trhu v Brně.
Article
14
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- Roč. [28], 2018, č. 235, 10. 10., s. 9
Annotation: Zpráva o udělení ceny Knihovna roku Místní knihovně P. Křížkovského v Holasovicích.
Article
15
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 10, 2018, n. 2, s. 69-79
Annotation: Studie se zabývá quasi-argumentačními narativními strategiemi v esejích V. Havla, R. Barthese a románu "Kniha smíchu a zapomnění" M. Kundery.
Article
16
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 37, 13. 2., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 6, č. 7, s. 1, 3
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 6, 2019, č. 7, 13. 2.
Annotation: Úvaha o vlivu internetu na žurnalistiku. Autor se zamýšlí nad specifiky online žurnalistiky a nad typem čtenáře online novin.
Article
17
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 30, 2019, č. 62, 14. 3., s. 17
Annotation: Článek připomíná, jaký byl stav čtenářství a prodeje knih před rokem 1989.
Article
19
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 32, 2018, č. 4, s. 10-15
Annotation: Článek si odpovídá na otázky týkající se předvídání ve vztahu ke čtení a čtenáři. Obsahuje i praktickou ukázku předvídání nad povídkou...
Article
20
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 28, 2018, č. 169, 24. 7., s. 10
Annotation: Článek o rekonstrukci komplexu Klementinum Národní knihovny v Praze.
Article